Korzyści z regularnej kalibracji sprzętu pomiarowego

Kalibracja – inaczej wzorcowanie – sprzętu pomiarowego polega na ustalaniu wartości, które wskazuje dany przyrząd w stosunku do wartości wzorca miar. Klasyczna metrologia wskazuje, że przyrząd wzorcowy powinien być dokładniejszy niż przyrząd wzorcowany o trzy rzędy wielkości. Celem kalibracji jest określenie jego przydatność do wykonywania pomiarów. Wzorcowane mogą być na przykład woltomierze, mierniki drgań, różnego rodzaju czujniki.

Czym dokładniej jest kalibracja?

Kalibracja, wzorcowanie, często mylone jest z adiustacją, czyli strojeniem sprzętu pomiarowego. Czym jest kalibracja, wytłumaczymy na prostym przykładzie wzorcowania woltomierza. Przyrządem wzorcowym, czyli w tym przypadku zadajnikiem napięcia, zadajemy napięcie o ustalonej wartości. Z podłączonego do niego kalibrowanego woltomierza odczytujemy wskazaną wartość. Czynność powtarzamy kilka razy, zmieniając wartość napięcia. Po każdej próbie określamy, jaka była różnica między wartością zadanego napięcia i odczytem z woltomierza. Gdy wyniki są prawidłowe, sprzęt pomiarowy jest odpowiednio skalibrowany. Jeśli jednak nie, mamy dwie możliwości: wycofać przyrząd pomiarowy z użytku lub zlecić wykonanie adiustacji. Strojenie przyrządu kalibrowanego zależy od procedury, którą zakłada producent sprzętu, co oczywiście zależy od jego rodzaju. Gdy strojenie zostanie zakończone, musimy zweryfikować, czy przebiegło ono poprawnie. Ponownie wykonujemy więc kalibrację.

Jakie są korzyści z regularnej kalibracji sprzętu pomiarowego?

Jakie mamy korzyści z regularnej kalibracji sprzętu pomiarowego, wytłumaczył nam przedstawiciel firmy EC Test Systems z Krakowa. Dlaczego kalibracja jest ważna, warto zacząć od zadania sobie innych pytań: jakie koszty poniesiemy, jeśli okaże się, że nasz sprzęt pomiarowy wskazywał błędne pomiary od jakiegoś czasu? W dodatku nie będziemy w stanie tego czasu określić? Czy będziemy mogli unieważnić dane, które otrzymał od nas klient i wykonać ponowne pomiary? W innym przypadku, gdy używamy sprzętu pomiarowego w swojej firmie, okaże się, że wyprodukowane przez nas elementy, sprzęty, mogą być wadliwe? Korzyści z regularnej kalibracji sprzętu pomiarowego są więc oczywiste. Nie zawiedziemy swojej firmy lub firmy naszych klientów i nie poniesiemy tym samym dodatkowych kosztów. Mogłyby to być koszty związane z koniecznością wykonania pomiarów ponownie lub konieczność unieważnienia poprzednich kalibracji, co może z kolei wiązać się z umownymi karami finansowymi. Warto więc zadbać o odpowiednie wzorcowanie i wpisać je sobie w terminarz z wyprzedzeniem, w zależności od potrzeb.