5. klasa kotła – co to znaczy?

Chociaż europejska dyrektywa ecodesign zacznie obowiązywać na terenie całej UE dopiero w 2020 roku, w Polsce już dziś do obrotu można wprowadzać wyłącznie kotły zgodne z normą PN-EN 303-5:2012. Innymi słowy, na krajowy rynek producenci mogą sprzedawać jedynie kotły 5. klasy, a więc spełniające określone wymogi pod względem sprawności i emisji spalin.

Większość instalacji grzewczych w Polsce zasilana jest kotłami na paliwa stałe. Jest to najtańszy sposób zasilania centralnego ogrzewania i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie alternatywne metody mogły z nim konkurować. Jednak podczas projektowania systemu grzewczego dla nowego budynku bądź termomodernizacji istniejącego obiektu, trzeba mieć na uwadze nie tylko kwestię przyszłych kosztów eksploatacyjnych.

Co to jest kocioł 5. klasy?

Kotły 5. klasa to takie, które w wyniku badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium otrzymały świadectwo, potwierdzające zgodność z normą PN-EN 303-5:2012. Jakie konkretnie wymogi znajdują się w tej normie?

Aby kocioł uzyskał świadectwo 5. klasy, jego praca musi charakteryzować się minimalnym wpływem na środowisko. Dopuszczalne wartości emisji tlenku węgla i pyłu podczas spalania paliwa stałego w kotle są ściśle określone i kilkukrotnie niższe niż jeszcze rok temu – opowiada nasz rozmówca z wytwórni kotłów Jan Jańczak w Pleszewie.

Emisja tlenku węgla nie może przekraczać 500 mg/m3, zanieczyszczeń organicznych – 20 mg/m3, a pyłów – 40 mg/m3. Tak restrykcyjnych wymagań nie spełniają montowane do niedawna kotły zasypowe oraz wiele starszych modeli kotłów z podajnikami.

Z punktu widzenia użytkownika, emisja spalin nie zawsze jest argumentem przekonującym do wyboru urządzenia lepszej jakości. Jednak ekologiczne kotły to także realne oszczędności podczas eksploatacji. Kotły 5. klasy muszą spełniać określone wymagania pod względem sprawności, a więc ilości energii uzyskanej z określonej ilości paliwa. Minimalna sprawność kotła 5. klasy to 88%, podczas gdy starsze urządzenia grzewcze osiągają sprawność na poziomie ok. 60%. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania nowoczesnym kotłem pozwala więc zużyć mniej paliwa, dla uzyskania takiego samego – bądź lepszego – komfortu cieplnego we wnętrzach.

Oszczędny, ekologiczny i wygodny kocioł c.o.

Nowoczesne kotły są jednak nie tylko ekologiczne i oszczędne, ale też bardzo wygodne. Na szczególną uwagę zasługują kotły z podajnikiem na ekogroszek. Takie urządzenia są niemal bezobsługowe, ponieważ paliwo podawane jest na palenisko przez automatyczny podajnik. Operator kotłowni uzupełnia paliwo w zbiorniku raz na kilka dni, w zależności od pojemności zasobnika i zadanych parametrów pracy instalacji.