Bezpieczeństwo pracy z wózkiem widłowym

Wózki widłowe są niezbędne w magazynach oraz w hurtowniach. Pojazdy te umożliwiają szybki transport towarów na terenie obiektu, co znacznie wpływa na efektywność pracy personelu. Jednak muszą one spełniać pewne wymagania, aby być bezpiecznymi dla operatorów. Również ci specjaliści muszą przestrzegać odpowiednich zasad ich użytkowania. Co zrobić, aby praca z wózkiem widłowym była bezpieczna?

Jakie są obowiązki operatora wózka widłowego?

Podstawowym wymogiem dotyczącym prowadzenia wózka widłowego jest ukończenie kursu składającego z 48 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki. Operator podczas wykonywania obowiązków zawodowych powinien wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz umiejętności.

Ponadto, zanim rozpocznie on pracę i będzie przewoził ładunki, powinien przeprowadzić rutynową procedurę. Przede wszystkim musi sprawdzić stan techniczny pojazdu, a szczególną uwagę zwrócić na układ hamulcowy i podnośnikowy. Powinien zawsze dostosowywać ciężar wiezionego ładunku do nośności wózka. Nie może też przewozić towarów, które mają uszkodzone, pęknięte lub rozerwane opakowania.

Operator zawsze musi pamiętać o tym, aby nie prowadzić wózka z uniesionymi widłami. Nie jest także dopuszczalne, aby przekraczał on dozwoloną prędkość wynoszącą 6 km/h w zamkniętych pomieszczeniach. Powinien prowadzić pojazd ostrożnie, łagodnie wchodzić w zakręty, a także nie zapominać o noszeniu kasku oraz zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Musi też bardzo uważać na pieszych.

Wózki widłowe prowadzone przez wykwalifikowane osoby są nieocenioną pomocą w magazynie. Operatorzy muszą jednak mieć na uwadze zasady bezpieczeństwa, nie przekraczać prędkości i kierować się zdrowym rozsądkiem – mówi ekspert z firmy Inicjatywa Północno-Zachodnia “PW”.

W jaki sposób należy korzystać z wózków widłowych?

O tym, jak powinny być wykorzystywane wózki widłowe, mówią przepisy BHP. Zgodnie z nimi pojazdy o napędzie spalinowym nie mogą być prowadzone w pomieszczeniach. Natomiast wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia muszą mieć regularnie kontrolowany stan techniczny. Obowiązek ten spoczywa na ich właścicielach. Muszą oni zlecać przeglądy pojazdów, a także w razie potrzeby korzystać z usług firm zajmujących się serwisowaniem wózków widłowych.

W przedsiębiorstwach powinien znajdować się także regulamin, które jasno określa zasady pracy z wózkami widłowymi. Operatorzy powinni stosować się zarówno do niego, jak i do zaleceń producentów pojazdów. Jeżeli podczas oględzin wózka zauważą oni jakiekolwiek usterki, powinni każdorazowo zgłaszać je swojemu przełożonemu lub kontaktować się z firmą odpowiedzialną za ich serwis.