Kiedy przeprowadza się ekspertyzy budowlane?

Przebudowa lub modernizacja nieruchomości to duże i bardzo skomplikowane przedsięwzięcia. Aby mieć pewność, że zostanie ono rzeczowo zaplanowane i w efekcie podczas prac nie dojdzie do nieprzewidzianych wypadków, konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy budowalnej. Na czym ona polega, kiedy się ją wykonuje i kto może taką ekspertyzę przeprowadzić?

Ekspertyza budowlana

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to nic innego jak specjalistyczna ocena stanu technicznego obiektu budowlanego dowolnego rodzaju – przedmiotem oceny może być zarówno dom jednorodzinny lub wielomieszkaniowy, budynek przemysłowy, centrum handlowe i wiele innych. Podstawą do wykonania takie oceny są odpowiednio przeprowadzone wyliczenia oraz analizy. W pierwszej kolejności wykonuje się oględziny budynku, co pozwala ocenić poprawność wykonania jego poszczególnych elementów, a także zlokalizować usterki. Kolejne etapu postępowania to wykonanie obliczeń wytrzymałości i nośności elementów budynku – dzięki nim możliwe jest nawet przewidzenie, jakie problemy pojawiają się w danej konstrukcji w przyszłości. Zwieńczeniem ekspertyzy jest sporządzenia raportu, w którym przedstawiane są wnioski oraz zalecenia w temacie dalszej eksploatacji obiektu.

Kiedy wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Zgodnie z polskimi przepisami, właściciel budynku musi przeprowadzić ekspertyzę, a właściwie zlecić jej przeprowadzenia w określonych sytuacjach. Sytuacje te to:

  • Modernizacja budynku (np. wykonanie dodatkowej warstwy izolacji)
  • Zmiana sposobu użytkowania budynku
  • Realizacja innej inwestycji w pobliżu budynku – ekspertyza ma wtedy na celu wskazanie, czy przeprowadzanie prac budowlanych (np. wiercenia pod ziemią) nie stanowi zagrożenia dla budynku będącego przedmiotem ekspertyzy

Oczywiście, ekspertyzy możemy wykonać również w innych sytuacjach, nie przewidzianych w prawie. Bardzo dobrym ruchem jest wykonanie jej na przykład przed kupnem nieruchomości – pozwoli nam to obiektywnie stwierdzić, czy warto inwestować w nią pieniądze, jeśli chcemy przeprowadzić jej późniejszą modernizację lub remont. Ekspertyza pozwoli nam również znaleźć przyczyny różnych usterek, np. rys na tynku i określić jakie działania należy podjąć by je wyeliminować.

Komu zlecić ekspertyzę?

Ekspertyzy budowlane mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani i posiadają odpowiednie uprawnienia wykonawcy, tacy jak firma Baks z Katowic. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ ekspertyza jest zaleceniem dla przyszłych wykonawców – jeśli zostanie wystawiona niefachowo i nierzetelnie, może to skończyć się poważnym uszkodzeniem budynku.