Zasada działania gąsienic mechanicznych

Gąsienice mechaniczne, określane również jako gąsienicowy układ bieżny,  wykorzystywane są we  wszelkiego rodzaju koparkach, dźwigach, podnośnikach, czołgach i wielu innych pojazdach również przeznaczenia rolniczego.  Mechanizm gąsienicowy jest alternatywą dla tradycyjnych kół i pozwala na efektywniejsze pokonywanie przeszkód terenowych, dzięki mniejszemu naciskowi jednostkowemu.

gasienice mechaniczne

Budowa gąsienicowego układu bieżnego

Układ gąsienicowy składa się z taśmy gąsienicowej, która otacza koła nośne. Sama gąsienica złożona jest dodatkowo z wielu ogniw posiadających specjalny kształt, połączonych przegubowo przy pomocy sworzni. Wielkość ogniw jest różny i zależny zarówno od  samego przeznaczenia pojazdu, jak i sposobu napędzania gąsienic przez koła napędowe oraz wzajemnego połączenia ogniw. Ogniwa gąsienic mogą być wykonane z metalu, jak i z połączenia metalu i gumy. Metalowe są odlewane (tłoczone) z wysokomanganowej stali lub innych stali stopowych. W zależności od konstrukcji może być zastosowane osobne koło napędzające oraz koło kierunkowe. Dodatkowo mogą występować rolki podtrzymująca, jak również koło napinające. Zawieszenie łączy cały układ gąsienicowy ze zresztą pojazdu. Elastyczność zachowana jest poprzez resorowanie kół nośnych.

Działanie gąsienic mechanicznych

Przemieszczanie się pojazdu zbudowanego z układu bieżnego odbywa się dzięki obracaniu koła napędzającego, które zazębia się z taśmą gąsienicy – dowiadujemy się od firmy Budmar z Pabianic.

W ten sposób powstaje ruch. Jedna część gąsienicy znajdująca się nad kołami poruszana jest zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdu. Druga natomiast ścieli się na podłożu, aby tworzyć utwardzony tor dla kół nośnych, które się po niej przemieszczają wraz z całym pojazdem. Pojazd wyposażony w układ gąsienicowy jest znacznie łatwiejszy przy operowaniu w warunkach terenowych. Posiada dużą zdolność pokonywania przeszkód, a zmniejszony nacisk jednostkowy uniemożliwia poślizg oraz grzęźnięcie pojazdu. Dodatkowo w warunkach bojowych gąsienice mechaniczne są bardziej wytrzymałe na ostrzał niż tradycyjny układ kołowy. Co nie pozostaje bez znaczenia dla jego masy oraz samych kosztów produkcji. Pojazdy z układem gąsienicowym bardzo mocno niszczą wszelkie nawierzchnie utwardzone (asfaltowe). Producenci starają się to redukować poprzez zastosowanie gąsienic wykonanych ze specjalnej kompozytowej gumy. Cena  pojazdu z gąsienicami metalowo-gumowymi jest jednak bardzo droga, a sam układ bieżny podczas eksploatacji w warunkach drogowych szybko ulega zużyciu.