Materiał Partnera

Czy prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia?

Czy prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia?

Choć stanowią nieodłączny element inwestycji budowlanych, prace ziemne i prace budowlane nie są tożsame. Z tego powodu prace ziemne objęte są innymi zasadami i przepisami. Przed rozpoczęciem robót warto wiedzieć, czym dokładnie są roboty ziemne, jaki jest ich zakres oraz jakimi regulacjami prawnymi są objęte. Wszystkie te informacje znajdziesz tym artykule.

Roboty ziemne – definicja i klasyfikacja

Roboty ziemne to stanowiące zbiór procesów technologicznych prace dotyczące wydobywania naturalnego gruntu, usuwania go z pola budowy, jego przemieszczania czy odpowiedniego kształtowania zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Najczęściej prace ziemne charakteryzują się wysokim stopniem zmechanizowania, jednak mogą być przeprowadzane zarówno przy pomocy specjalistycznego sprzętu, jak i przy użyciu materiałów wybuchowych czy ręcznie. Biorąc pod uwagę specyfikę podejmowanych czynności, prace ziemne dzieli się na następujące typy:

•                     przygotowawcze i porządkowe roboty ziemne – obejmują takie czynności jak m.in.: usuwanie zbędnych elementów roślinnych, odprowadzanie wód opadowych, czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, usuwanie ziemi, karczowanie, spulchnianie gruntu spoistego, wytyczanie budowli ziemnych,

•                     podstawowe roboty ziemne – obejmują m.in.: wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy liniowe, makroniwelację, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, ostateczne kształtowanie terenu,

•                     wykończeniowe roboty ziemne – obejmują m.in.: wyrównywanie dna wykopów, wykonywanie wykopów pod fundamenty, ławy i stopy, kształtowanie małej architektury, mikroniwelacja, rozkład ziemi roślinnej, wyrównywanie i zagęszczanie skarp, profilowanie nasypów.


Prowadzenie prac ziemnych a pozwolenia

Prace ziemne są jednym z pierwszych etapów inwestycji budowlanych i z tego powodu, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlanym wymagane jest pozwolenie. Uzyskać je może inwestor, składając stosowny wniosek. Pozwolenie na budowę uzyskuje się w momencie, gdy geodeta zakończy prace nad wytyczeniem budynku – wyjaśnia specjalista z firmy PPHU Kobi w Gdańsku, specjalizującej się m.in. w robotach ziemnych.

Nawet jeżeli prace ziemne powstają na wskazanym terenie niezależnie od budowy obiektu, podlegają one przepisom prawa. Konsekwencją rozpoczęcia prac mimo braku pozwolenia jest konieczność zalegalizowania robót bądź rozbiórka powstającego obiektu budowlanego. Zgodnie z obowiązującym prawem prace ziemne można przeprowadzać tylko i wyłącznie na podstawie projektu, w którym uwzględnione są najważniejsze elementy planu sytuacyjno-wysokościowego dotyczące charakterystycznych punktów domu.

Ponadto plan budowy sporządzony przez geodetę określa położenie instalacji gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych urządzeń podziemnych, które w trakcie robót przy użyciu ciężkiego sprzętu mogłyby zostać naruszone bądź uszkodzone. Projekt uwzględnia również instalacje elektroenergetyczne – jeżeli prace ziemne będą przebiegały w ich bezpośrednim sąsiedztwie, należy określić bezpieczny sposób wykonywania robót oraz bezpieczną odległość od instalacji. Prowadzenie prac ziemnych wymaga także znajomości warunków geologicznych i hydrotechnicznych gruntu i posadowienia obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości od miejsca pracy. Teren pracy powinien być należycie ogrodzony i zabezpieczony, a droga dojazdowa dla niezbędnych maszyn wyznaczona, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz do artykułu

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników

Budowa lub remont domu czy mieszkania przebiegły sprawnie? Jesteś zadowolony z mebli? Pomogło Ci biuro projektów? W takim razie skomentuj usługę lub ofertę i podziel się nią z innymi użytkownikami. Dzięki temu pomożesz innym podjąć właściwą decyzję. Dodaj komentarz w celu rozwinięcia naszego katalogu firm. Skorzystaj z usług budowlanych czy architektonicznych, które oferują firmy działające na terenie całej Polski. Sprawdź ich ofertę i skorzystaj z usług.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuj