Wymogi dotyczące budowy podjazdów dla niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich to w nowoczesnej architekturze standard i stawiane obecnie budynki muszą je uwzględniać. Również te budowane dawniej są modernizowane tak, aby niepełnosprawni mogli z nich w miarę swoich możliwości swobodnie korzystać. Nie wszędzie da się zainstalować specjalne podnośniki, które często wymagają poza tym dodatkowej obsługi. Rozwiązaniem są więc podjazdy – te z kolei jednak muszą spełniać pewne wymogi.

podjazdy dla niepelnosprawnych

Wymiary

Tego typu pochylnie to konieczność już przy różnicy wysokości, która sięga dwóch stopni i więcej. Niezależnie od materiału, z którego są wykonane – a może to być zarówno konstrukcja lita, jak i na przykład metalowe kratki – minimalna szerokość w świetle przejazdu takiej pochylni powinna wynosić 120 centymetrów. Z obu stron należy zainstalować poręcze umiejscowione na wysokości 70-75 centymetrów oraz 85-90 centymetrów nad poziomem podjazdu, przy czym poręcze te muszą być zarówno przed początkiem, jak i końcem biegu przedłużone o 30 centymetrów.

Zabezpieczenia

Krawędź podjazdu trzeba koniecznie zabezpieczyć krawężnikiem o wysokości co najmniej 7 centymetrów. Pochylnia wykonana w technologii innej niż wspomniane metalowe kratki musi posiadać szorstką lub wręcz karbowaną nawierzchnię.

Dzięki temu minimalizuje się ryzyko utraty kontroli nad wózkiem, co jest ważne zwłaszcza w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i podjazdów usytuowanych na wolnym powietrzu – tłumaczy przedstawiciel firmy Kasprzak-Olma z Wrocławia, która produkuje kraty i schody metalowe.

Najlepiej, aby rzeczona nawierzchnia rozciągała się także na poziomej płaszczyźnie ruchu o długości minimum 150 centymetrów na początku pochylni i podobnie przy jej końcu.

Kąt nachylenia

Od umiejscowienia podjazdu dla osób niepełnosprawnych (wewnątrz budynku albo pod dachem oraz na zewnątrz i bez przekrycia), a także od wysokości, na jaką ów podjazd się wznosi, zależą parametry dotyczące spadku pochylni. Zarówno w przypadku tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nachylenie może wynosić nawet 15 procent, o ile tylko wysokość pochylni ma mniej niż 15 centymetrów. Wysokość pomiędzy tą wartością a pół metra warunkuje 8-procentowy spadek podjazdów znajdujących się na wolnym powietrzu i spadek 10-procentowy tych pod dachem. Podjazdy wyższe niż 50 centymetrów wymagają zaś nachylenia odpowiednio 6-procentowego i 8-procentowego.

Jeżeli natomiast podjazd dla niepełnosprawnych ma długość większą niż 9 metrów, musi on zostać podzielony na mniejsze odcinki, między którymi znajdą się poziome spoczniki mierzące co najmniej 140 centymetrów.