Rodzaje wkładów kominowych

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych instalacji spalinowej jest wkład kominowy. Pełni niesamowicie ważną funkcję, gdyż odpowiada za szczelność całego układu, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego w niniejszym artykule postanowiliśmy skupić się na tym, aby dokładnie opisać rodzaje wkładów kominowych oraz ich funkcje.

Wkład kominowy

Funkcje wkładu kominowego

Najważniejszym parametrem określającym jakość wkładu kominowego jest zapewnienie właściwej szczelności całego układu. Spaliny są niezwykle niebezpieczne dla człowieka – szczególnie czad, który jest bezwonnym i cięższym od powietrza efektem spalania.

Zapytaliśmy  eksperta z firmy Kominflex, specjalizującej się w produkcji kominów o to, jakie jeszcze funkcje pełni wkład kominowy? Powiedział nam, że: wkład kominowy nie tylko chroni nas przed spalinami, ale również właściwie dobrany pod względem np. grubości materiału  i średnicy wpływa na sprawności instalacji grzewczej. Dodatkowo stalowy wkład kominowy charakteryzuje się wysoką ognioodpornością – to oznacza, że wraz z biegiem czasu nie będzie się on odkształcał i jest niepalny.

Odporność wkładu kominowego

Na rynku rozróżnia się dwa rodzaje wkładów kominowych: podciśnieniowe i nadciśnieniowe. Wszystko zależy od rodzaju kotła, jaki instalujemy w budynku.

Stalowe, kwasoodporne wkłady kominowe, pracujące w warunkach podciśnienia, znakomicie sprawdzają się przy kotłach atmosferycznych opalanych gazem, olejem lub paliwami stałymi, a w tym pellets. Wkłady podciśnieniowe działają dzięki różnicy ciśnień, która tworzy się pomiędzy miejscem wlotu spalin a wylotem komina. Powstała w ten sposób siła wyporu (ciąg kominowy) emituje spaliny na zewnątrz. Właściwa dobrana grubość materiału – od 0,4 mm do 1,0 mm – w zależności od zastosowanego paliwa,  gwarantuje długotrwałą i bezpieczną eksploatację instalacji kominowej.

Stalowe, kwasoodporne wkłady kominowe, pracujące w warunkach nadciśnienia, stosowane są do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Szczelność elementów spalinowych zapewniona jest dzięki specyficznie ukształtowanym uszczelkom. Uszczelnienie wykonane jest z materiału odpornego na działanie produktów spalania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom elementy uzyskują klasę szczelności P1 tj. mogą pracować przy nadciśnieniu do 200 Pa. Elementy systemów nadciśnieniowych  produkowane są z wykorzystaniem stali kwasoodpornej, która dzięki swoim właściwościom chroni wkład oraz cały komin przed agresywnym działaniem kwaśnych skroplin (kondensatu), powstających w procesie spalania.