tag: rodzaje sprężarek

Główne rodzaje sprężarek

Sprężarka to główny element obiegu chłodniczego. Odpowiada za cyrkulację czynnika chłodzącego w obiegu, zasysając
więcej