tag: krótkofalówka

Rozwiązania ATEX w modelach marki Hytera

Korzystanie z radiotelefonów często odbywa się w bardzo trudnych warunkach, np. w strefach zagrożonych
więcej