tag: kafar

Osprzęt kafarowy koparkowy: zamiast ciężkiego sprzętu

Kafar jest maszyną budowlaną, służącą do wbijania pali w podłoże. Proces ten nazywa się
więcej