tag: generator elektryczny

generator elektryczny

Budowa i zastosowanie generatora elektrycznego

Generator prądu, inaczej agregat prądotwórczy, to źródło prądu wytwarzanego dzięki silnikowi spalinowemu. Poza silnikiem
więcej