Zasady eksploatacji wózków widłowych

Wózki widłowe są dziś powszechnie używane przede wszystkim w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, do transportowania, przeładowywania oraz składania różnego rodzaju towarów. Są bardzo cenione przez firmy, ponieważ usprawniają i przyspieszają pracę – to także rozwiązanie komfortowe dla samych pracowników z oczywistych względów. Co warto wiedzieć o zasadach eksploatacji wózków widłowych?

Uprawnienia i podstawowe zasady eksploatacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami, uprawnionym do obsługi wózków widłowych jest osoba, która ukończyła odpowiedni kurs. Operator wózka musi mieć ukończone 18 lat i posiadać świadectwo lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia. Przed przystąpieniem do pracy operator wózka widłowego powinien sprawdzić jego stan techniczny, czyli między innymi stan i stopień zużycia kół, wyosiowanie wideł, upewnić się, czy nie nastąpiły żadne wycieki oleju z układu napędowego i instalacji hydraulicznej. Jeśli wózek jest zasilany elektrycznie, należy także sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów. Jak mówi nam przedstawiciel firmy IPZ z Kołbaskowa, w praktyce wszystkie wskazane czynności nie są wykonywane przed każdym przystąpieniem do pracy, a w czasie regularnie odbywających się przeglądów. Nie zmienia to faktu, że każdy operator wózka widłowego powinien dobrze znać konstrukcję pojazdu, by wychwycić ewentualne nieprawidłowości podczas pracy. Warto też wspomnieć, że Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji wózków widłowych (i niektórych innych urządzeń transportu bliskiego) wskazują, że pracodawca powinien opracować zakładową instrukcję eksploatacji wózków. Tejże instrukcji powinni przestrzegać wszyscy pracownicy.

Przeglądy i konserwacja wózków widłowych

Wspomniane już Rozporządzenie wskazuje, że przeglądy konserwacyjne wózków widłowych powinny odbywać się co 30 dni dla pojazdów z pełnym dozorem technicznym i co 60 dni dla pojazdów z ograniczonym dozorem technicznym. Regularne przeprowadzanie przeglądów ma oczywiście na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Każdy wózek widłowy, który został dopuszczony do eksploatacji, powinien mieć książkę eksploatacji i dziennik konserwacji. Książka eksploatacji to zbiór dokumentów, które dotyczą wózka, na przykład protokołów badań. W dzienniku konserwacji natomiast znajduje się zbiór odnotowanych przeglądów i ewentualnych napraw pojazdu. Warto też wspomnieć, że wózek widłowy powinien posiadać dokumentację techniczno-ruchową, która przypomina „instrukcję obsługi”. Znajdują się w niej podstawowe informacje techniczne, rysunki zestawieniowe, schematy układów, czy opis czynności czyszczących.