Zasady bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym

Bezpieczna obsługa wózka widłowego wymaga od operatora posiadania stosownych uprawnień, a od firmy regularnego serwisowania sprzętu. Jednak nawet spełnienie tych podstawowych kryteriów nie daje gwarancji, że nic złego się nie stanie. Praca powinna opierać się o kilka podstawowych zasad, które zminimalizują ryzyko zniszczeń oraz zagrożeń dla życia i zdrowia.

Bezpieczna jazda wózkiem widłowym

Sprawdzenie wózka przed jazdą

Bezpieczna jazda wózkiem widłowym powinna opierać się na wiedzy zdobytej podczas obowiązkowych kursów. Bardzo ważny jest także zdrowy rozsądek operatora, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich niebezpieczeństw. Jeszcze przed uruchomieniem wózka powinien on sprawdzić, czy nie widać żadnych wycieków ani uszkodzeń mechanicznych. Płyn chłodniczy, olej silnikowy oraz płyn hamulcowy muszą być na odpowiednim poziomie, by nie zniszczyły silnika podczas pracy.

Pracownik firmy HM Serwis w Katowicach dodaje: Do zadań operatora należy także sprawdzenie działania hamulca, sprzęgła, pedałów, kierunkowskazów, oświetlenia oraz sygnałów dźwiękowych. Zauważenie jakichkolwiek niepokojących oznak powinny być zgłoszone do konserwatora.

Czego nie wolno robić podczas pracy?

Podczas operowania wózkiem widłowym zabrania się jazdy z podniesionymi widłami niezależnie od tego, czy znajduje się na nich ładunek, czy nie. Powinny one być w pozycji transportowej, czyli 10-20 cm nad ziemią na maszcie odchylonym do tyłu. Bardzo ważną zasadą jest używanie wózka zgodnie z wytycznymi producenta. Przewożenie ładunków o większej masie lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi wypadkiem lub zniszczeniem sprzętu. Operator nie może opuszczać pojazdu przed całkowitym wyłączeniem silnika. Musi on także dbać o to, by środek ciężkości przewożonego towaru znajdował się na środku palety. Zapobiegnie to przechyłom wózka oraz przemieszczaniu się ładunku.

Ograniczenie prędkości i jazda po drogach publicznych

Wózki widłowe posiadają swoje ograniczenia prędkości. Poza wymogiem dostosowywania jej do warunków panujących w otoczeniu wymagane jest ograniczenie do 18 km/h na prostych odcinkach drogi, 12 km/h na terenach przyzakładowych, 6 km/h w halach produkcyjnych, 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności oraz tam, gdzie ludzie poruszają się pieszo. Wózkiem widłowym można także jeździć się po drogach publicznych, o ile pojazd spełnia niezbędne wymogi techniczne (kierunkowskazy, światła, klakson) i ma zdjęte widły. Operator powinien posiadać prawo jazdy kat. B lub T, dokument z UDT dopuszczający pojazd do ruchu oraz dokument poświadczający posiadanie uprawnień na prowadzenie wózków jezdniowych.