Zasady bezpieczeństwa przy cięciu laserowym

Wiele z używanych obecnie przemysłowych narzędzi wykorzystuje wiązki laserowe, które nie występują w widmie widzialnym lub są zasłonięte przez urządzenia peryferyjne i nie są łatwo widoczne. Mimo to praca z laserem wiąże się z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać. Jakie zasady BHP obowiązują przy cięciu laserowym?

Cięcie laserowe

Laserowe zagrożenia dla zdrowia

Sama wiązka lasera jest pierwszym problemem dotyczącym bezpieczeństwa. Laser może być niebezpieczny zarówno dla oczu, jak i skóry. Może spowodować uszkodzenia siatkówki albo rogówki. Urazy te występują najczęściej, gdy osoba pracująca przy laserze jest narażona  bezpośrednio na patrzenie na wiązkę lasera lub na rozproszony promień.

Cięcie laserowe może doprowadzić także do obrażeń skóry. Najpowszechniejsze są zranienia palców i oparzenia trzeciego stopnia. Należy również wziąć pod uwagę inne zagrożenia niezwiązane z wiązką laserową. Obejmują one zanieczyszczenia powietrza generowane przez laser (dymy, opary i pyły), pożar lub awarię maszyny. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń niezwiązanych bezpośrednio z wiązką jest porażenie prądem podczas kontaktu z wysokonapięciowymi podzespołami związanymi z laserem. Ogólnie rzecz biorąc, te nieszczęśliwe wypadki występują podczas pracy lub konserwacji urządzeń, gdy nie są zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Zasady BHP przy cięciu laserowym

Podstawową linią ochrony ciała przy cięciu laserowym są środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Odpowiednie okulary ochronne, gogle i odzież (rękawice, spodnie, płaszcze, fartuchy, hełmy itd.) mogą pomóc zmniejszyć ryzyko obrażeń.

– Kupując środki ochrony indywidualnej należy pamiętać, że ich rodzaj powinien być dostosowany do typu lasera, jego mocy oraz długości fali wiązki laserowej. Okulary ochronne, które mają soczewki o różnej gęstości i kolorze, są specjalnie dostosowane do długości fali i mocy używanego lasera. Najlepiej skontaktować się z profesjonalistą z branży laserowej, aby dowiedzieć się, co będzie najbezpieczniejsze przy pracy – radzi ekspert z firmy Hydropol.

Najczęstszym błędem nowych operatorów podczas cięcia laserowego są również nieprawidłowości w obsłudze maszyny. Musisz pamiętać, by:

  • zawsze przestrzegać nakazów i zakazów zawartych w instrukcji obsługi danego typu lasera
  • nigdy nie pozostawiać lasera bez nadzoru
  • nigdy nie ciąć materiału o nieznanych właściwościach
  • zawsze utrzymywać czystość w warsztacie i wokół maszyny.

Przy cięciu laserowym nie można wpadać w rutynę i trzeba zawsze koncentrować się na bezpieczeństwie przed rozpoczęciem pracy.