Zalety wynajmu maszyn budowlanych

Branża budowlana jest licznie reprezentowana przez małe i duże firmy. Utrzymanie się na rynku i systematyczny rozwój w warunkach rosnącej konkurencji nie są łatwe. Dlatego tak ważny jest aspekt finansowy, czyli racjonalne gospodarowanie kapitałem przedsiębiorstwa. Jedną z form oszczędzania na wydatkach jest rezygnacja z zakupu ciężkich maszyn budowlanych na rzecz ich wynajmu.

Wynajem maszyny to nie tylko sprzęt

Realizacja nawet niewielkiej inwestycji budowlanej wiąże się z potrzebą zapewnienia rozmaitego sprzętu. Firmy, które realizują zlecenia kompleksowo – począwszy od prac ziemnych, a skończywszy na porządkowaniu terenu wokół obiektu – potrzebują zarówno koparek, ładowarek i betoniarek, jak i maszyn ogrodniczych. Zakup choćby pojedynczego sprzętu każdego rodzaju oznacza duże nakłady pieniężne, które – w przypadku mniejszych jednostek gospodarczych – mogą wymagać zaciągnięcia wieloletnich kredytów i znacznego obciążenia płynności finansowej. Z tej sytuacji są dwa wyjścia. Można zainwestować
w sprzęt, a następnie udostępniać go na podstawie umowy wynajmu innym wykonawcom. W ten sposób działa na przykład CM Construction ze Szczecina, która nie tylko wynajmuje sprzęt, ale też zapewnia wsparcie operatorów i wykonuje prace ziemne. Można też zrezygnować z zakupu drogich koparek czy ładowarek i zastąpić go wynajmem na potrzeby konkretnych prac.

Korzyści, jakie niesie wynajem maszyn budowlanych

Podstawowym aspektem, w jakim należy rozpatrywać opcję wynajmu maszyn budowlanych, są finanse firmy. Udostępnianie sprzętu to nie tylko przekazanie maszyny, z której wynajmujący może korzystać w czasie określonym umową. To również oferta usług, która obejmuje pracę operatora, a także wykonanie przez niego konkretnych zadań. Wynajem maszyn budowlanych zapewnia wiele korzyści – zarówno finansowych, jak też związanych
z terminami i czasem realizacji inwestycji. Do najważniejszych zalet można zaliczyć:

  • znacznie niższe koszty całkowite wykorzystania sprzętu podczas realizacji inwestycji (za maszynę płacisz tylko podczas jej pracy),
  • wyeliminowanie kosztów serwisowania i napraw oraz przestojów (usługodawca odpowiada za stan sprzętu, gwarantuje jego sprawność, a w przypadku awarii dostarcza maszynę zastępczą),
  • brak kosztów związanych z przeszkoleniem załogi z obsługi maszyny,
  • wyeliminowanie problemu z przechowywaniem maszyny w okresie, gdy nie jest użytkowana,
  • znaczne rozszerzenie obszaru realizowania inwestycji przez firmę budowlaną (wysokie koszty transportu maszyn zmuszają firmy do rezygnacji z intratnych zleceń w odległych rejonach kraju),
  • możliwość przyjmowania zleceń, do realizacji których są niezbędne specjalistyczne maszyny.

Reasumując – wynajem maszyn budowlanych oznacza nie tylko znaczne obniżenie kosztów pracy firmy. To również możliwość skrócenia czasu realizacji inwestycji, a w efekcie obniżenia jej kosztów oraz znacznego rozszerzenia zakresu podejmowanych zleceń – zarówno obszarowo, jak i tematycznie.