Zabezpieczenia przeciwpożarowe archiwów i muzeów

Dobór i wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych dla archiwów i muzeów powierza się dziś wyłącznie firmom, które cieszą się opinią ekspertów w zakresie inżynierii przeciwpożarowej. Świadczą one kompleksowe usługi – to projektowanie, instalacja, kontrola nowoczesnych systemów przeciwpożarowych i przeglądy, konserwacja, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Przyjrzyjmy się bliżej tematowi zabezpieczeń w archiwach i muzeach.

Ochrona przeciwpożarowa

Monitorowanie sal muzealnych i pomieszczeń archiwum

Muzea oraz archiwa to obiekty, w których gromadzimy zbiory o szczególnej wartości. Zbiory muzealne i archiwalne stanowią dziedzictwo naszej kultury i sztuki, często też przedstawiają pamięć historyczną. Ogień jest groźny dla wielu materiałów – a pożar może być naprawdę bezwzględny. W archiwach i muzeach stosuje się dziś nowoczesne, najczęściej punktowe lub liniowe czujki dymu, które służą do monitorowania zagrożenia pożarowego. Potrafią one bardzo szybko wykryć nawet śladowe ilości dymu.

Mało inwazyjne dla zbiorów środki gaśnicze

Monitoring i czujki dymu to oczywiście tylko część zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w archiwach i muzeach, również w bibliotekach, czy galeriach sztuki. Kolejna część zabezpieczeń przeciwpożarowych to już systemy gaśnicze. Jak mówią nam specjaliści z firmy PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy z Gdańska, w omawianych obiektach systemy przeciwpożarowe powinny wykorzystywać jak najmniej inwazyjne dla cennych zbiorów środki gaśnicze.

Nasi specjaliści szczególnie polegają stałe urządzenia gaśnicze serii SAFEMATIC, które są oparte o czyste środki gaśnicze. Wykorzystuje się w nich gazy gaśnicze, które po zastosowaniu odparowują. Powierzchnia pozostaje dzięki temu czysta i sucha. Gazy gaśnicze nie wchodzą w reakcje z gaszonymi obiektami. Co ciekawe, nie przewodzą prądu, w związku z tym gaszenie gazem można wykorzystywać także do gaszenia zdigitalizowanych zbiorów i ekspozycji. Omawiane urządzenia sprawdzają się dla powierzchni do 1.000 m3 – w przypadku większych obiektów alternatywą mogą być systemy gaszenia mgłą wodną.

Na koniec dodajmy jeszcze, że w przypadku szczególnie cennych eksponatów, które zamykane są na przykład w pojedynczych gablotach z bardzo wytrzymałych i trwałych materiałów, stosuje się indywidualne systemy detekcji i gaszenia. Dobierane są one do charakterystyki eksponatu. Takie zadania powierzane są firmom o bogatym doświadczeniu, wiedzy inżynierskiej i kompletnej ofercie produktów i usług związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.