Wymogi prawne dotyczące wykonywania przeglądów konserwatorskich żurawi przenośnych

Żurawie przenośne to nieoceniona pomoc na każdym placu budowy, przy wycince drzew czy w punktach utylizacji odpadów różnego rodzaju. Są to skomplikowane maszyny, które podlegają dozorowi technicznemu i powinny być poddawane regularnym przeglądom konserwatorskim. Co obejmuje taki przegląd i jaka jest jego podstawa prawna? Co warto wiedzieć o żurawiach przenośnych?

Co nieco o żurawiach przenośnych

Żuraw przenośny, czyli przeładunkowy, to rodzaj dźwignicy wyposażonej w urządzenie ładunkowe. Stanowi alternatywę dla żurawia stacjonarnego, który musi być montowany na pojazdach, aby można było go przestawiać z miejsca na miejsce. Żuraw przenośny nie potrzebuje dodatkowego środka transportu – może być przemieszczany ręcznie lub przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonych urządzeń.

Podstawę żurawia przenośnego stanowi tzw. baza – objaśnia specjalista z firmy Naprawa Dźwigów.W niej znajduje się obrotowa kolumna, do której mocowany jest wysięgnik jedno- lub dwuramienny. Na końcach jego ramion są urządzenia do przenoszenia ładunków. Możliwe jest ładowanie zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Napęd żurawia przenośnego stanowi pompa hydrauliczna zasilana agregatem prądotwórczym. Ramiona poruszają dzięki siłownikom hydraulicznym. Pod względem zastosowań żurawie dzielą się na: ogólnego przeznaczenia, przemysłowe i leśne.

Wymogi prawne związane z przeglądami i konserwacją żurawi przenośnych

Z uwagi na to, że maszyny te są dość skomplikowane konstrukcyjnie, a praca z nimi nie należy do bezpiecznych (duże wysokości i ciężary ładunków), żurawie przenośne podlegają dozorowi technicznemu i powinny być poddawane przeglądom konserwatorskim.

Przegląd i konserwacja żurawi przenośnych to zadanie dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zasady ich otrzymywania reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849).

Żurawie przenośne powinny być poddawane przeglądowi konserwacyjnemu co 60 dni. Może go przeprowadzać osoba, która uzyskała uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Usługa przeglądu konserwacyjnego żurawia przenośnego obejmuje następujące czynności:

  • Przybycie osoby przeprowadzającej przegląd na miejsce, w którym znajduje się maszyna.
  • Sprawdzenie zgodności oznakowania z wymogami UDT.
  • Sprawdzenie maszyny pod kątem stanu technicznego.
  • Przeprowadzenie prac w celu dostosowania żurawia do wymogów UDT.
  • Wpis zaświadczający przejście przeglądu.

Warto pamiętać, że regularny przegląd jest nie tylko wymagany prawem, ale też pozwala zachować cenną maszynę w nienagannym stanie i zadbać o bezpieczeństwo osób pracujących z żurawiem.