Sterowniki do kołtów. Co to takiego?

Obsługiwanie kotła węglowego starej generacji wydaje się zadaniem prostym. W rzeczywistości bardzo niewielu właścicieli tego typu urządzeń grzewczych ma świadomość, jak prawidłowo ustawić kocioł, by efektywnie spalać paliwo. Wynikiem jest większe zużycie węgla, niedostatek ciepła i nadmierna produkcja spalin. W nowoczesnych kotłach rozwiązaniem problemu jest zastosowanie elektronicznych sterowników. Na czym polega ich działanie?

Sterowniki i ich zadania

Zgodnie ze swą nazwą, sterownik jest urządzeniem odpowiedzialnym za sterowanie kotłem, czyli takim ustawieniem jego parametrów spalania, by minimalizować zużycie paliwa oraz produkcję spalin, przy jednoczesnym uzyskiwaniu optymalnej temperatury ogrzewania.

Jednym z największym problemów przy manualnej obsłudze kotła grzewczego jest dobranie odpowiedniej ilości paliwa – wyjaśnia specjalista firmy JanczakJeśli zasypiemy komorę spalania zbyt dużą ilością węgla, nie spali się on w całości, a w komorze pojawi się gruba warstwa sadzy. Oznacza to stratę paliwa. Jeśli węgla w komorze będzie zbyt mało, nie uzyskamy z niego wystarczającej ilości energii. Sterowniki w nowoczesnych kotłach retortowych, wyposażonych w zasobnik i podajnik paliwa, automatycznie dobierają tempo zasypywania komory odpowiednią dawką paliwa. Automatyzacja procesu i dokładne dawkowanie pozwalają uzyskać najlepsze warunki spalania i wysoką sprawność. Sterownik ponadto steruje pracą wentylatora dostarczającego powietrze oraz pomp – obiegowej, cyrkulacyjnej oraz pompy ciepłej wody.

Zalety sterowników

Zastosowanie sterowników to rozwiązanie przynoszące bardzo wiele korzyści.

  • Wygoda obsługi kotła – sterownik zdejmuje z nas obowiązek samodzielnego ustawianie parametrów pracy kotła. Nasze zadanie ogranicza się do uzupełnienia co kilka dni zapasu paliwa w zasobniku, jego dozowaniem do komory spalania zajmie się podajnik obsługiwany przez sterownik
  • Oszczędność – zautomatyzowana obsługa kotła przekłada się na niższe wydatki na paliwo. Sterownik dokładnie oblicza, jaka ilość węgla jest niezbędna do uzyskania optymalnej temperatury w domu, dzięki czemu zużywa go dokładnie tyle, ile jest wymagane. Nie ma mowy o marnotrawstwie i niedogrzewaniu budynku.
  • Programowanie pracy – nowoczesne sterowniki umożliwiają kilka opcji zarządzania pracą kotła. Można je zaprogramować na utrzymywania stałej temperatury, bądź zmiany w zależności od pory dnia (kiedy nikogo nie ma w domu kocioł ze sterownikiem może pracować z niższą wydajnością aby minimalizować zużycie paliwa) bądź zintegrować z rozmieszczonymi w domu i na zewnątrz czujnikami temperatury. Na podstawie odczytów z czujników sterownik ustawia odpowiednie na daną chwilę parametry pracy kotła.
  • Czystość – dobrze funkcjonujący kocioł, to kocioł czysty. Zastosowanie sterownika sprzyja minimalizowaniu ilości sadzy, którą należy usuwać z komory spalania, a także obniża emisję spalin.