W jaki sposób zdobyć uprawnienia operatora żurawi wieżowych

Praca na żurawiu wieżowym to marzenie wielu osób, które chciałyby podziwiać plac budowy z wysokości. By zostać operatorem takiego dźwigu, trzeba mieć specjalne uprawnienia. Niektórzy nazywają je „prawem jazdy na żurawia”. Szkolenie mogą odbyć wszystkie osoby, które ukończyły 18. rok życia, mają wykształcenie przynajmniej podstawowe i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawia wieżowego. Potrzebne jest zaświadczenie lekarza profilaktyka.

Uprawnienia oraz zdolności

Szkolenie, które trzeba odbyć, trwa zwykle trzy miesiące. W czasie kursu zdobywamy wiedzą o dozorze technicznym oraz bezpieczeństwie i higienie pracy. By przygotować się do zajęć praktycznych, które również stanowią część kursu, trzeba zapoznać się z ogólnymi wiadomościami o żurawiach wieżowych, o ich budowie, oraz o typach tych urządzeń. Dowiadujemy się także, jak wyglądają zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne w żurawiach oraz zapoznajemy się z obowiązkami operatora. Nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne sprawdza państwowy egzamin, podobnie jak w przypadku prawa jazdy, stąd wspomniane we wstępie potoczne określanie uprawnień.

Są trzy rodzaje uprawnień dla operatorów dźwigów: 2D, 1Ż i 2Ż. Pierwsze nie dotyczą żurawi, a jedynie dźwigów budowlanych, a więc pojazdów, które podnoszą elementy na niewielkie wysokości. 1Ż to uprawnienia dla operatora stacjonarnego, wysokiego podnośnika, czyli żurawia wieżowego. 2Ż to także uprawnienia dla operatora żurawia, jednak takiego, który może poruszać się na szynach. Egzamin jest stosunkowo trudny, ale wart jest swojej ceny – mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem z Krakowa.

Jak wygląda praca operatora?

Wysokość żurawia wieżowego zależy od tworzonego obiektu. Najniższe żurawie mają zwykle wysokość około 20 m, a te wysokie mierzą nawet 90 metrów! Żurawie służą do transportowania przeróżnych materiałów, w zależności od stosowanej techniki budowlanej. Do niedawna bardzo popularne były blokowiska z wielkiej płyty, gotowych prefabrykatów żelbetowych. Budowa przypominała trochę składanie klocków. Obecnie w mniejszym stopniu wykorzystuje się gotowe elementy. Żuraw częściej służy do transportowania zbiorników z ciekłym betonem na wysokości niż do transportowania prefabrykatów. Operatora żurawia wieżowego zawsze wspierają dwie osoby – hakowy i sygnalista. Hakowy mocuje elementy, natomiast sygnalista, który siedzi w przezroczystej kabinie na końcu żurawia, za pomocą krótkofalówki przekazuje informacje dźwigowemu i hakowemu. Osobom pracującym na dole może się wydawać, że dźwig jest bardzo stabilny i nic nie jest w stanie go ruszyć, tymczasem dźwigiem bardzo buja i to nie tylko w czasie burzy. To praca dla osób cierpliwych i wytrwałych. Co jeszcze warto wiedzieć? – Kiedy potrzebujemy dźwigu, możemy zgłosić się bezpośrednio do firmy, która wypożyczy nam żurawia wieżowego razem z operatorem. To bardzo wygodne rozwiązanie!