Rury napawane – zastosowanie w transporcie pneumatycznym

Transport pneumatyczny polega na przemieszczaniu surowca w stanie sypkim w strumieniu gazu – zwykle powietrza – na zadaną odległość. Instalacja transportu pneumatycznego składa się z wielu różnych elementów, w tym rur. Napawanie to pokrywanie metalowych elementów warstwą metalu techniką spawania przy jednoczesnym topieniu podłoża. Jak rury napawane są wykorzystywane w transporcie pneumatycznym?

Transport pneumatyczny – zastosowanie, instalacja

Transport pneumatyczny zyskuje coraz większe zainteresowanie w różnego rodzaju zakładach przemysłowych. Transport pneumatyczny używany jest na przykład przy przesyłaniu materiałów między silosami a działami produkcyjnymi, do transportu surowca pomiędzy tzw. węzłami produkcyjnymi, czy do rozładunku samochodów. Podstawowe elementy instalacji do transportu pneumatycznego to układ podawania produktu sypkiego (wymagane ciśnienie powietrza transportowego uzyskiwane jest np. dzięki kompresorom lub dmuchawom), jednostka filtracyjna i instalacja rurowa.

Podciśnieniowy i nadciśnieniowy transport pneumatycznym

Na rynku wyróżniamy dwa rodzaje transportu pneumatycznego: transport podciśnieniowy (ssący) oraz nadciśnieniowy. Transport podciśnieniowy to standardowy system pneumatyczny. Pompa próżniowa instalacji jest zlokalizowana na jej końcu, natomiast powietrze zasysane jest na jej początku. To rozwiązanie, które sprawdza się dobrze przy transportowaniu różnego rodzaju surowców na mniejsze odległości. Przy transportowaniu surowców na dalsze odległości lepiej sprawdza się nadciśnieniowy transport pneumatyczny, nazywany tłoczącym. W tym systemie źródło powietrza znajduje się na początku instalacji, a filtr na jej końcu. Urządzenie zasypowe w systemie to zasilacz śluzowy lub komorowy.

Rodzaje drutów wykorzystywanych w napawaniu

Powłoki napawane charakteryzują się silniejszym połączeniem z podłożem niż powłoki nanoszone innymi metodami. Jak mówi nam przedstawiciel dostawcy materiałów i maszyn spawalniczych Welding Alloys z siedzibą w Gliwicach, rury napawane nie zawierają niechcianych porów i innych wad. Dlatego właśnie rury napawane chętnie stosowane są w instalacjach do transportu pneumatycznego – są odporne i trwałe. Do nanoszenia warstw przez napawanie możemy stosować różne metody spawania: gazowego, łukowego (elektrodą topliwą lub nietopliwą w osłonie), wiązką elektronów lub światła laserowego. Na rynku znajdziemy szeroką ofertę drutów proszkowych, które wykorzystywane są w napawaniu utwardzającym. Należą do nich na przykład: stopy manganowe, które utwardzają się pod wpływem zgniotu, druty niskostopowe i śrendiostopowe, antyabrazyjne, czy stopy specjalne na bazie niklu lub kobaltu.