Rodzaje maszyn budowlanych

Maszyny budowlane to grupa urządzeń, które stosowane są w robotach budowlanych. Dzielimy je przede wszystkim na maszyny do robót ziemnych, drogowych, palowych, przeróbki kruszyw, produkcji masy betonowej oraz do robót wykończeniowych. Jako osobną kategorię możemy przyjąć także maszyny do hydromechanizacji i odwadniania, na przykład pogłębiarki i urządzenia wiertnicze. W naszym artykule skoncentrujemy się na maszynach do robót ziemnych.

maszyny budowlane

Koparki i ładowarki

Koparki to maszyny, które służą do oddzielania urobku od gruntu. Przenoszą urobek bezpośrednio na składowisko lub na różnego rodzaju środki transportu. Rolę urządzenia przeładunkowego może pełnić także ładowarka, która służy głównie do załadunku i transportu. Różnica między ładowarką a koparką łyżkową jest taka, że łyżka ładowarki napełniana jest za pomocą mechanizmu jazdy. Ze względu na budowę zarówno koparki jak i ładowarki możemy podzielić na gąsienicowe i kołowe. Ładowarki gąsienicowe najczęściej wykorzystywane są w kamieniołomach, rzadziej na placu budowy. Ładowarki dodatkowo dzielimy na nieprzegubowe i przegubowe, które mają dwuczęściowe podwozie. W przypadku, gdy łyżka umieszczona jest z przodu maszyny, mówimy o ładowarkach czołowych. Gdy łyżka z wysięgnikiem umieszczona jest na platformie, mówimy o ładowarce obrotowej. Ładowarki mogą być wyposażone nie tylko w łyżki, ale i chwytaki, haki, specjalne uchwyty do dłużyc czy zbiorniki do betonu. Koparki jednonaczyniowe mogą służyć nie tylko do odspajania gruntu, ale i do podnoszenia ładunków, jako kafar, widły, młot hydrauliczny, świder czy zrywak. Wówczas muszą być wyposażone w odpowiedni osprzęt.

Spycharki i równiarki

Spycharki gąsienicowe, określane także jako ciągniki gąsienicowe, również wykorzystywane są do odspajania gruntu oraz wykonywania wykopów. Wykorzystuje się je do profilowania i niwelacji terenu oraz zagęszczania podłoża. Podwozie gąsienicowe składa się z ram trakcyjnych, które sa wyposażone w rolki jezdne – dowiadujemy się od firmy BUDMAR z Pabianic.

Do osprzętu spycharki należą różne rodzaje lemieszy (półwklęsłe, proste, skośne), zrywak, zaczep czy specjalistyczne wyciągarki, pługi, walce do zagęszczania. Równiarki, jak sama nazwa wskazuje, to maszyny służące typowo do profilowania podłoży. Używa się ich przede wszystkim do robót ziemnych przy budowie dróg, lotnisk czy do wyrównywania nasypów.