Rodzaje akcesoriów przeciwpożarowych

Każdy budynek mieszkalny i użytkowy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z niego osobom, musi posiadać własny system zabezpieczeń przeciwpożarowych. Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym jest woda. Przejrzyjmy się bliżej budowie linii gaśniczej.

akcesoria przeciwpozarowe

Linią gaśniczą określamy całą linię wężową, ciągnącą się od nasady tłocznej hydrantu, pompy lub rozdzielacza, aż do samego stanowiska gaśniczego – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy AGRO-HURT.

Hydranty przeciwpożarowe

Zadaniem hydrantu jest umożliwienie poboru wody bezpośrednio z przewodów wodociągowych, nie tylko w celu gaszenia ognia, ale także do codziennych zastosowań gospodarczych.

Na zewnętrznych sieciach wodociągowych montowane są znane wszystkim hydranty nadziemne, ale także hydranty podziemne. Osobną kategorię stanowią hydranty będące częścią wewnętrznej instalacji ppoż budynku. Instalowane są bezpośrednio na ścianie lub w specjalnie przeznaczonej do tego wnęce, a ich łatwa obsługa w razie pożaru pozwala na szybkie uruchomienie ręczne.

Węże pożarnicze/strażackie

Każdy hydrant posiada zawór oraz złącze, umożliwiające podpięcie węża pożarniczego. To właśnie za pomocą węża możliwe jest przekazanie wody z sieci wodociągowej do stanowiska gaśniczego.

Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje węży pożarniczych: tłoczne i ssawne. Do hydrantów zasadniczo stosuje się węże tłoczne. Od wewnątrz wyściełane są tworzywem sztucznym, które ułatwia przepływ wody. Choć najczęściej służą właśnie do tłoczenia wody, można wykorzystywać je również z wodnymi roztworami środka pianotwórczego.

Węże ssawne mogą pracować wyłącznie z wodą pod ciśnieniem nie wyższym, niż atmosferyczne, toteż wykorzystywane są tam, gdzie istnieje możliwość pobierania wody nie z sieci, ale ze zbiorników.

Armatura przeciwpożarowa

Solidne i pewne połączenie poszczególnych urządzeń wymaga zastosowania mniejszych akcesoriów przeciwpożarowych, czyli profesjonalnej armatury wodnej. W liniach gaśniczych są rozmaite nasady, końcówki węży, redukcje, zawory i łączniki, które zapewniają sprawny przepływ środka gaśniczego, aż do wieńczącej linię prądownicy.