Obsługa i czyszczenie układów chłodzenia

Najpowszechniej stosowanym medium chłodzącym w większości procesów przemysłowych jest woda. Skuteczność działania tego najprostszego i łatwo dostępnego chłodziwa nie tylko zależy od jego temperatury, lecz także od jego jakości. Zanieczyszczona woda powoduje tworzenie się różnych osadów w układach chłodzących, co zmniejsza efektywność ich działania, oraz wywołuje korozję poszczególnych elementów instalacji.

Przyczyny zanieczyszczania instalacjach chłodzących

W przemysłowej technice chłodniczej stosowane są na ogół obiegi z recyrkulacją wody. Jak dowiadujemy się w firmie GLOBAL CONCEPTS ze Szczecina, to w takich właśnie układach najszybciej tworzą się kamienne osady. W instalacjach tego typu efekt chłodzenia uzyskuje się poprzez częściowe odparowanie wody, a jej stałe uzupełnianie zwiększa stężenie zanieczyszczeń w całym układzie, co wywołuje szybsze wytrącanie się osadów.

Typowe instalacje chłodnicze są zanieczyszczane przez cząstki:

  • mechaniczne organiczne i nieorganiczne zatrzymywane w dużej części przez
  • filtry
  • koloidalne, które przenikają przez filtratory i po połączeniu się z
  • cząstkami wody tworzą tzw. hydraty, czyli uwodnione kryształki
  • cząsteczkowodyspersyjne, wśród których najczęściej spotykamy sole
  • wapnia, magnezu, żelaza, manganu, sodu, potasu, siarczan i chlorek wapnia,
  • krzemionkę i krzemiany oraz gazy takie jak azot, tlen i dwutlenek węgla
  • bakteriologiczne i organizmy żywe, których filtry nie zatrzymały, a w
  • tym glony, bakterie, ptasie odchody.

Tak liczne przyczyny zanieczyszczeń układów chłodzących, sprawiają, że tworzące się w nich osady zazwyczaj nie mają jednolitej struktury, niemniej w ich skład wchodzą najczęściej wspomniane wyżej sole, wśród których szczególnie liczne są różne frakcje węglanu wapnia.

Na czym polega czyszczenie i konserwacja instalacji chłodniczych?

W praktyce w zamkniętych układach chłodniczych najwięcej osadów gromadzi się na powierzchniach wymiany ciepła. Usuwania warstw kamienia z instalacji tego typu dokonuje się metodami chemicznymi. Polega to na wprowadzaniu do wody chłodzącej specjalnych środków do usuwania kamienia oraz biofilmu. Równie ważne jest tutaj stosowanie tzw. inhibitorów korozji, które zabezpieczają istotne elementy systemu, a także regulatorów pH oraz biocydów eliminujących rozwój mikroorganizmów w wodzie. Systematyczne i regularne czyszczenie instalacji chłodniczej, sprawia, że zaleganie w niej różnorodnych osadów zostaje ograniczone do minimum, do takiego poziomu, który nie zmniejsza efektywności całego układu chłodzącego.

W celu utrzymania systemu chłodzącego w stanie integralnej równowagi, która sprawia, że będzie on działał z założoną i oczekiwaną efektywnością, warto prowadzić jego stały monitoring.