Narzędzia stosowane w obróbce CNC

Postęp technologii komputerowej wywarł ogromny wpływ na znaczną większość stosowanych metod produkcji. Przyczynił się między innymi do usprawnienia i przyspieszenia wielu procesów, a także obniżenia kosztów wytwarzania. Jedną z dziedzin, w której widoczny jest wpływ rozwoju maszyn sterowanych komputerowo, jest produkcja przemysłowa oparta o metody obróbki materiałowej, czyli między innymi frezowanie, toczenie, szlifowanie.

Czym jest obróbka CNC?

Skrót CNC pochodzi od terminu Computerized Numerical Control, co tłumaczy się jako „komputerowe sterowanie numeryczne”. Termin ten dotyczy w szczególności komputerowego sposobu sterowania, urządzeń numerycznych (CNC) do obróbki materiałów, takich jak metale czy tworzywa sztuczne. Proces produkcji elementów przy użyciu takich urządzeń przebiega trójetapowo:

 • Etap projektowania komputerowego elementu – CAD;
 • Etap przetwarzania gotowego projektu na plan sterowania obrabiarką – CAM;
 • Etap wykonywania elementów na obrabiarce – CNC.

Urządzenia do obróbki CNC zwykle wyposażone są w komputer i interfejs graficzny, który umożliwia ich programowanie i zarządzanie pracą. Komputerowy system sterowania jest rozwinięciem technologii sterowania numerycznego NC, stosowanej w latach 50-tych. Urządzenia w tej kategorii nie przechowywały informacji w postaci kompletnego bloku programu  i były sterowane za pomocą perforowanych taśm lub kart. Pierwsze sterowania CNC pojawiły się na rynku w połowie lat 60-tych, dopiero w latach 80-tych, wraz z rozwojem komputerów i programowania, możliwym stało się wprowadzenie odmiennej metody sterowania. Obecnie obróbka CNC jest dominującą metodą produkcji elementów na skalę przemysłową. Jedną z firm specjalizujących się obróbce CNC jest firma Severt.

Rodzaj maszyn CNC

Urządzenia CNC stanowią bardzo rozbudowaną kategorię. Znajdziemy wśród nich odpowiedniki większości maszyn obsługiwanych ręcznie, wykorzystywanych wcześniej w obróbce elementów, między innymi:

 • Frezarki,
 • Tokarki,
 • Szlifierki,
 • Piły,
 • Strugarki,
 • Prasy,
 • Walcarki,
 • Ciągarki.

Zalety obróbki CNC

Obróbka z wykorzystaniem maszyn sterowanych komputerowo pod wieloma względami daje lepsze rezultaty w porównaniu do obróbki z wykorzystaniem maszyn sterowanych manualnie. Jej główne zalety to:

 • Precyzja – elementy wykonane przez maszyny CNC dokładnie odpowiadają zaprogramowanym parametrom, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko nadmiernego zużycie materiału i niedopracowanych produktów.
 • Powtarzalność – jeden element może być reprodukowany w dowolnej ilości idealnych kopii, posiadających dokładnie te same parametry
 • Szybkość – maszyny CNC pracują dużo szybciej, niż obrabiarki manualne.
 • Bezpieczeństwo – elementy obrabiane są automatycznie, bez ingerencji człowieka, dlatego nie ma ryzyka urazów powstających w kontakcie z ostrymi narzędziami obrabiarek

Te wszystkie atuty sprawiły, że obrabiarki CNC są powszechnie stosowane w produkcji elementów na masową skalę.