Najczęstsze awarie instalacji wentylacyjnych

Jakość powietrza, którym oddychamy ma niezwykle istotny wpływ dla naszego poczucia komfortu oraz zdrowia. Dlatego tak ważne jest zadbanie o prawidłowe wentylowanie pomieszczeń, w których przebywamy, zarówno w domu, jak i pracy. Nie zawsze jednak wentylacja jest w stanie zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza – niekiedy wynika to z jej nieprawidłowego wykonania, innym razem przyczyną mogą być niskiej jakości materiały i uszkodzenia instalacji.

Po czym poznać wadliwą wentylację?

O tym, że nasza instalacja wentylacyjna nie działa jak powinna przekonamy się przede wszystkim kiedy zauważymy pogarszającą się jakość powietrza w pomieszczeniach.

Powietrze wilgotne, pełne zanieczyszczeń, brzydko pachnące – to wszystko symptomy nieprawidłowo działającej wentylacji – mówi przedstawiciel firmy KlimaVentaNie należy ich lekceważyć, bowiem dłuższe przebywanie w źle wentylowanych pomieszczeniach jest nie tylko mało przyjemne, ale również groźne dla naszego zdrowia. Wilgoć w pomieszczeniach sprzyja rozwojowi wielu szkodliwych drobnoustrojów, między innymi grzybów i pleśni.

Nieprawidłowe działanie wentylacji i jego przyczyny

Wbrew pozorom w przypadku instalacji wentylacyjnej można wymienić bardzo dużo czynników wpływających na zaburzenie obiegu powietrza w pomieszczeniach. Wymieńmy kilka z nich:

  • Brak okien lub zbyt szczelne okna w pomieszczeniu – świeże powietrze napływa do pomieszczeń przez okna. Jeśli ich nie ma lub są zbyt szczelnie i nie otwierane często, nie ma mowy o zachodzeniu obiegu powietrza. Rozwiązaniem problemu jest wykonanie wentylacji dwukierunkowej lub zastosowanie okien z nawiewnikami, przez które powietrze dostaje się nawet kiedy okno pozostaje zamknięte.
  • Nieprawidłowa konstrukcja kanałów wentylacyjnych – zbyt krótkie odcinki pionowe kanałów wentylacyjnych lub zbyt długie odcinki poziome osłabiają siłę ciągu i utrudniają odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza.
  • Brak izolacji cieplnej – wychłodzenie kanałów wentylacyjnych osłabia ciąg, dlatego istotne jest, żeby kanały wywiewne umieszczane były w ścianach wewnętrznych. Jeśli jest to niemożliwe, kanały wywiewne powinny być odpowiednio ocieplone, żeby zapobiegać ich wychładzaniu.
  • Podłączenie kilku pomieszczeń do jednego kanału – takie rozwiązanie powoduje przenikanie zanieczyszczonego powietrza z jednego pomieszczenia do drugiego. Ponadto jest niezgodne z prawem budowlanym.
  • Nieprawidłowo dobrane wentylatory – ten problem dotyczy wentylacji mechanicznej, w której obieg powietrza wymuszany jest przez wentylatory. Urządzenia o zbyt niskich parametrach nie są w stanie zapewnić odpowiedniej wentylacji.
  • Brak odpowiedniej konserwacji wentylacji – podobnie jak każdy inna system wewnętrzny budynku, również instalacja wentylacyjna wymaga okresowej konserwacji, polegającej między innymi na oczyszczaniu filtrów. W przeciwnym wypadku gromadzą się w niej zanieczyszczenia i rozwijają drobnoustroje, które wpływają na jakość wentylacji.
  • Niskiej jakości materiały – skuteczna wentylacji to przede wszystkim wentylacja szczelna. Nieszczelności wynikające z zastosowania materiałów niskiej jakości lub niefachowego montażu skutkują obniżeniem wydajności instalacji.