Montaż wyłączników elektrycznych krok po kroku

W każdym domu, firmie czy obiekcie gospodarczym znajduje się instalacja elektryczna, która umożliwia korzystanie np. ze światła. Aby móc je włączyć, konieczne tradycyjne wyłączniki. Te stosunkowo proste w budowle moduły wymagają jednak odpowiedniego montażu, który zagwarantuje bezpieczeństwo użytkownika i samej instalacji. Jak prawidłowo montować wyłączniki elektryczne?

Materiały i wiedza niezbędne do montażu wyłącznika

Powszechnie uważa się, że są takie prace instalacyjno-naprawcze, których wykonanie powinien opanować każdy mężczyzna. Zaliczają się do m.in. wymiana uszczelki w kranie i montaż wyłącznika czy gniazdka elektrycznego. Pomimo pozornej prostoty tych zadań, ich wykonanie nie jest pozbawione ryzyka. O ile jednak niewłaściwa naprawa kranu zaowocuje zalaniem mieszkania, o tyle źle wykonany wyłącznik zagrozi życiu. Z tego powodu przed podjęciem takiej pracy konieczne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat prostych obwodów elektrycznych, poznanie roli przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych czy puszki elektrycznej. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie odpowiednich materiałów, które oferuje między innymi firma Elektrotek. Są to zarówno wyłączniki elektryczne jak
i przewody czy akcesoria. Ostatnim krokiem jest przygotowanie schematu elektrycznego wyłącznika oraz niezbędnych narzędzi.

Montaż krok po kroku

  1. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przez jakąkolwiek pracą z elektrycznością, jest wyłączenie dopływu prądu. Pozwoli to uniknąć porażenia i zapewni majsterkowiczowi bezpieczeństwo.
  2. Kolejny etap to otwarcie puszki elektrycznej i dokonanie przeglądu przewodów. Zazwyczaj są trzy: dolny 3-żyłowy zasilający, górny 4-żyłowy do odbiornika (np. lampy) oraz prawy 3-żyłowy do kolejnego wyłącznika. Układ i liczba przewodów mogą być też inne zależnie od rodzaju instalacji. W niektórych puszkach nie ma przewodów ochronnych lub wyjścia do kolejnego wyłącznika). Standardowe kolory to: przewód fazowy brązowy, przewód neutralny niebieski i przewód ochronny żółto-zielony.
  3. Krok trzeci i czwarty to sprawdzenie potencjału na żyle przewodu zasilającego i do odbiornika za pomocą miernika i usunięcie izolacji z końcówek za pomocą ściągacza lub noża monterskiego.
  4. Krok piąty to połączenie przewodów neutralnych (zasilającego i do odbiornika) za pomocą specjalnej złączki.
  5. W kroku szóstym to samo połączenie należy wykonać na przewodach ochronnych.
  6. Końcówki obu przewodów fazowych należy ułożyć po obu stronach puszki, a następnie wsunąć je do otworów z tyłu wyłącznika i dokręcić wkrętami.
  7. Ostatnim etapem pracy jest umieszczenie wyłącznika w puszce, przykręcenie go i założenie zewnętrznej osłony.

Montaż wyłącznika elektrycznego, podobnie jak gniazdka, może być prosty pod warunkiem, że wykonuje się go przy wyłączonym zasilaniu i dokładnie sprawdza kolory przewodów. Konieczne jest dopilnowanie, aby przewody zasilające fazowe nie stykały się ze sobą w żadnym miejscu. Jeśli do tego dojdzie, po przywróceniu zasilania w instalacji nastąpi zwarcie i może dojść do jej poważnego uszkodzenia.