Jakie wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

Dozór techniczny jest zespołem określonych ustawą czynności prowadzących do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Jednymi z maszyn, które mu podlegają, są urządzenia transportu bliskiego, tak zwane UTB, do których zaliczają się między innymi wózki widłowe. Które rodzaje wózków podlegają pod jurysdykcję Urzędu Dozoru Technicznego – w formie dozoru pełnego lub ograniczonego – a które nie?

wózki widłowe

Pełny i ograniczony dozór techniczny wózków widłowych

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1468), które zostało sporządzone na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.), zapisano, że pod jurysdykcję Urzędu Dozoru Technicznego podlegają wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – czyli z mechanizmem podnoszenia napędzanym siłą inną niż ludzkie mięśnie.

Dozór techniczny może być pełny lub ograniczony. Ten pierwszy obejmuje popularne wózki widłowe czołowe o napędzie silnikowym – spalinowym, elektrycznym i gazowym – a także:

  • wózki paletowe elektryczne z miejscem dla operatora,
  • wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną razem z ładunkiem,
  • wózki jezdniowe z wysięgnikiem.

Wózki takie podlegają przeglądom konserwacyjnym co 30 dni. Jedynymi wózkami, które podlegają pod ograniczony dozór techniczny, są wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane spoza pojazdu. Brzmi skomplikowanie, ale to po prostu wózki paletowe elektryczne nieposiadające miejsca dla operatora. W ich przypadku przeglądy techniczne odbywają się co 60 dni.

Jakie wózki nie podlegają pod dozór techniczny?

Nie wszystkie wózki z mechanicznym napędem jezdnym podlegają pod dozór techniczny. Pod jurysdykcję Urzędu Dozoru Technicznego nie podlegają wózki z mechanicznym układem jezdnym, które zamiast mechanicznego wyposażone są w ręczny układ podnoszenia lub w ogóle nie posiadają układu podnoszenia. Są to na przykład wózki unoszące, naładowne czy pchające. Wymagają one jednak pozwolenia wewnątrzzakładowego lub prawa jazdy – tłumaczy pracownik sklepu Inicjatywy Północno-Zachodniej, w którego asortymencie znajduje się szeroki wybór nowych i używanych wózków widłowych. Pod dozór techniczny nie podlegają także wózki z ręcznym układem jezdnym, czyli popularne paleciaki, zarówno te z ręcznym układem podnoszenia, jak i bez układu podnoszenia. Tego rodzaju wózki nie wymagają żadnych dodatkowych uprawnień.