Jak zamontować zsyp budowlany?

Zsyp budowlany umożliwia wykonywanie prac na budowie szybciej i w sposób bardziej efektywny. Dzięki rękawowi nie ma konieczności znoszenia gruzu z wyższych kondygnacji budynku. Aby jednak spełniał swoje zadanie prawidłowo istotne jest poprawne zamontowanie zsypu – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia leja lub mocowania, a tym samym do poważnych konsekwencji.

Zsyp budowlany

Rękaw służący do zsypu gruzu musi znosić duże obciążenia. Z tego względu konieczny jest poprawny montaż, który uniemożliwi samoistne rozłączenie się elementów konstrukcji. Jest to ważne zarówno ze względu na uszkodzenia mienia znajdującego się w pobliżu, jak i na bezpieczeństwo pracowników budowy oraz osób postronnych.

Instruktaż stanowiskowy

Powinno być oczywiste, że osoby pracujące na budowie powinny być przeszkolone z obowiązujących zasad oraz instrukcji korzystania z pomocy budowlanych. Jednak statystki wypadków pokazują co innego – bardzo często ich przyczyną jest brak doświadczenia i znajomości prowadzonych prac. Dlatego pierwszym i najważniejszym elementem montażu zsypu budowlanego powinno być zapoznanie się z instrukcją producenta. Tylko wówczas będziemy mieć pewność, że kolejne kroki będą przeprowadzone w sposób prawidłowy. Nie są wymagane specjalne uprawnienia, a montowanie zsypu nie jest zadaniem trudnym – jednak przezorność w tym zakresie raczej pomoże niż zaszkodzi.

Montaż konstrukcji nośnej

W pierwszej kolejności konieczne jest zamontowanie stalowej konstrukcji nośnej – mówi specjalista z firmy SAWO Recykling, oferującej między innymi wynajem zsypów do gruzu – Mocuje się ją na ścianie na przykład w otworze okiennym. Konstrukcję dopasowuje się do grubości muru za pomocą belek regulacyjnych. Następnie należy dokręcić śruby kontrujące, wypoziomować konstrukcję, a jeśli będzie taka potrzeba również zaklinować i dokręcić do muru belki regulacyjne. Należy stosować wyłącznie śruby o wysokiej klasie wytrzymałości, wówczas będziemy mieć pewność, że konstrukcja nośna jest trwale zamontowana.

Następnie na konstrukcję nakłada się wciągarkę, którą również mocuje się za pomocą śrub. Ostatnim krokiem jest opuszczenie liny wciągarki na dól – tam następuje montaż poszczególnych elementów rękawa.

Montaż zsypy budowlanego krok po kroku

Haki znajdujące się na wciągarce doczepia się do pierwszego elementu podstawowego. Należy pamiętać, aby pierwszy element nie był doczepiony za swoje haki,  ponieważ w następnych krokach nie będzie możliwości dopięcia całości do konstrukcji nośnej – dodaje specjalista – W celu podpięcia pierwszego elementu do wciągarki używa się haków znajdujących się na wciągarce. Następnie linę wciągarki podnosi się o mniej więcej metr i dopina się do łańcucha drugi element za pomocą haków, które się na nim znajdują. Czynności te powtarza się aż do złożenia całego zsypu. Należy kontrolować zamknięcie zapadek haków, aby w trakcie pracy nie nastąpiło samoistne rozłączenie.

Po spięciu wszystkich elementów, za pomocą wciągarki podciąga się zestaw do takiej wysokości, aby możliwe było przypięcie haków pierwszego elementu do konstrukcji nośnej. Po połączeniu rękawa z konstrukcją nośną opuszcza się wciągarkę na tyle, aby obciążenie zostało przeniesione z wciągarki na haki konstrukcji nośnej. Następnie można odłączyć wciągarkę oraz ją zdemontować. Ostatnim krokiem jest umieszczenie elementu zasypowego na konstrukcji.

O czym pamiętać podczas montowania zsypu?

Lej zsypu budowlanego może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci blach ocynkowanych, montowanych w dwóch-trzech ostatnich segmentach leja. To tam siła uderzenia gruzu jest największa. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, kiedy rękaw jest odchylony od pionu – zbyt duży odchył może spowodować uszkodzenie elementów zsypu.