Jak poprawnie zaizolować rurociąg?

Mówiąc o izolacjach najczęściej mamy na myśli osłony zapobiegające utracie ciepła lub też zbytniemu nagrzewaniu jakichś urządzeń albo obiektów. Nie zapominajmy jednak, że istnieją również izolacje akustyczne, świetlne, promieniotwórcze, wilgotnościowe i wiele innych. My w tym miejscu jednak szerzej zajmiemy się tematem właściwego izolowania rurowych sieci przesyłowych, a w szczególności rurociągów ciepłowniczych.

Czy i dlaczego należy osłaniać izolacjami rurociągi?

Nie wszystkie rurociągi, rzecz jasna muszą być izolowane. Takimi nie będą np. ciągi kanalizacyjne lub wodne wykonane z tworzyw sztucznych. Ich naturalnym zabezpieczeniem, chroniącym je przed zamarzaniem będzie odpowiednio gruba warstwa ziemi. Jednakże ta sama warstwa ziemi już nie ochroni rurociągów ciepłowniczych przed stratami ciepła, a zakopywanie ich na bardzo dużych głębokościach byłoby ekonomicznie nieopłacalne. Zupełnie odrębnym tematem, którego tutaj nie będziemy szerzej rozwijać, jest stosowanie powłok izolacyjnych mających zabezpieczać stalowe rurociągi przed wszelkiego rodzaju korozją. Skupmy się zatem na termicznych izolacjach rurociągów, o których większość podawanych tu informacji uzyskaliśmy dzięki uprzejmości inżynierów z firmy IzoSerwis z Tuliszkowa. Uzasadnienie ich stosowania jest proste. Po pierwsze w grę wchodzi tutaj ekonomia; koszt wytworzenia energii cieplnej to niemałe pieniądze. Po drugie, co nie znaczy, że mniej ważne, chodzi o ochronę środowiska; wytworzenie konkretnej jednostki ciepła, przy obecnie stosowanych technikach pociąga za sobą emisję do atmosfery określonych porcji zanieczyszczeń. Tak więc skuteczne i prawidłowe izolowanie rurociągów ciepłowniczych w każdym wypadku przynosi spore oszczędności ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Metody izolowania rurociągów

Należy wiedzieć, że w izolowaniu rurociągów nie ma metod uniwersalnych. Z materiałów najczęściej tutaj stosowanych możemy wymienić m.in. wełnę mineralną (inaczej: wełnę kamienną), pianki poliuretanowe lub polietylenowe czy różne wyroby krzemianowo-wapniowe. Każdy z wymienionych materiałów ma swoje wady i zalety, a ich dobór należy każdorazowo dostosować do konkretnej sytuacji. Inny materiał zastosujemy do izolacji ciepłochronnej, inny do izolacji zimnochronnej, a jeszcze inny do wody ciepłej, zimnej, przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) czy kanałów akustycznych. Sposób doboru, najbardziej nas interesującej, izolacji cieplnej rurociągów reguluje norma PN-B-02421:2000, w której to m.in. podano zasady obliczania grubości otuliny izolacyjnej. Na ogół jednak wystarczy wejść na stronę internetową producenta konkretnego materiału, gdzie można uzyskać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego zaprojektowania izolacji. Trzeba też pamiętać, że odpowiednie rozporządzenie ministra infrastruktury w tej sprawie nakazuje też, aby wszystkie izolacje cieplne i akutyczne zastosowane w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych były wykonane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia.