Jak efektywniej wykonywać prace na wysokości – z wykorzystaniem drabiny, rusztowania przejezdnego czy małego podnośnika?

Prace na wysokościach większości z nas kojarzą się z pracami na dachach budynków, czy na bardzo wysokich rusztowaniach, które stoją przy elewacji. Według obowiązującego w Polsce prawa pracą na wysokości nazywamy wykonywanie czynności na powierzchni, która znajduje się co najmniej 1,0 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Czasem więc do prac na wysokości wystarczy drabina, czasem potrzebne jest rusztowanie, a w niektórych sytuacjach lepiej skorzystać z podnośnika. Które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w różnych sytuacjach?

praca-na-wysokosci

Praca na wysokości z wykorzystaniem drabiny

Czym jest drabina – wszyscy doskonale wiemy. Drabiny mogą mieć różne wysokości robocze od kilku, do kilkunastu metrów. Według Państwowej Inspekcji Pracy niedopuszczalne jest:

  • używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
  • opieranie drabiny przystawnej o elementy, które nie zapewnią jej stabilności (np. śliskie płaszczyzny, czy obiekty wywrotne),
  • ustawianie drabin na niestabilnych podłożach, bezpośrednim sąsiedztwie maszyn oraz innych urządzeń, które mogłyby drabinę przewrócić,
  • wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabiny przystawnej,
  • wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabiny rozstawnej na wysokości przekraczającej 4,0 m,
  • wykonywanie robót ciesielskich przy użyciu drabiny na wysokości powyżej 3,0 m.

Drabina sprawdzi się do prac prostych i szybkich, które nie wymagają od pracownika wnoszenia na wysokość ciężkich i dużych przedmiotów, czy narzędzi. To na przykład proste prace naprawcze w różnego rodzaju halach, malowanie i tynkowanie ścian niewielkich obiektów na wysokości nieprzekraczającej 4,0 m, wymiana kratek wentylacyjnych, żarówek etc.

Praca na wysokości z wykorzystaniem rusztowania przejezdnego lub małego podnośnika

Prace na wysokości w miejscach, gdzie nie moglibyśmy zapewnić stabilności drabinie, roboty malarskie na wysokości powyżej 4,0 m i roboty ciesielskie na wysokości powyżej 3,0 m – według wypunktowań z poprzedniego akapitu – musimy wykonywać z użyciem rusztowań, podnośników, czy podestów. Jak mówi nam przedstawiciel wypożyczalni sprzętu budowlanego Ramirent, by wybrać właściwy sprzęt, musimy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na kilka pytań: na jakiej wysokości będziemy wykonywać prace, jakie to będą prace, ilu pracowników będzie je wykonywać oraz jak długo będzie trwała realizacja zadania. Za przykład weźmy prace przy czteropiętrowym budynku. Jeśli będzie to termomodernizacja ścian, przy zadaniu będzie pracowała większa grupa ludzi, prace będą przebiegały etapowo i zajmą sporo czasu. Tu logicznym rozwiązaniem jest instalacja rusztowania ramowego. Jeśli z kolei byłaby to na przykład wymiana uszkodzonej rynny przez dwóch pracowników (co nie będzie trwało długo) w takim miejscu, gdzie nie moglibyśmy się posłużyć drabiną, korzystniejsze byłoby wykorzystanie rusztowania jezdnego lub małego podnośnika. Podnośniki są też zalecane do prac, gdzie konieczne jest przetransportowanie na większą wysokość sporych i ciężkich elementów.