Jak dbać o rusztowania budowlane?

Własne lub wynajęte na czas wykonywania pracy na wysokościach rusztowanie budowlane powinno być bezpieczne i funkcjonalne. Duże znaczenie ma też poprawny montaż konstrukcji oraz jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i regularne przeglądy. W przypadku rusztowań własnych trzeba też zadbać o ich konserwację, a w jeśli wystąpią usterki – znaleźć dobry serwis rusztowań danego typu.

rusztowania budowlane

Użytkowanie rusztowania – podstawowe informacje

Jeśli decydujemy się na zakup nowego rusztowania, otrzymamy wraz z nim przygotowaną przez producenta instrukcję poprawnego użytkowania. Należy się z nią dokładnie zapoznać i przy montażu, a potem eksploatacji konstrukcji kierować się zawartymi w tym dokumencie wytycznymi. Instrukcja może zawierać takie informacje jak opis urządzenia, jego montażu i demontażu, ale też jego konserwacji, bezpieczeństwa użytkowania czy sytuacji, w których trzeba zachować szczególną ostrożność pracując na danym modelu rusztowania. Nowe rusztowania objęte są też, zwykle kilkuletnią, gwarancją producenta. Jednak aby móc z niej skorzystać w przypadku awarii rusztowania, należy m.in. używać go zgodnie z instrukcją, zapewnić obsługującemu go personelowi odpowiednie przeszkolenie oraz stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

Regulacje prawne dotyczące użytkowania rusztowań

Można wskazać kilka obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych dotyczących korzystania z rusztowań budowlanych. Jednym z nich jest norma EN 1004 odnosząca się do montażu i użytkowania pomostów na kołach i rusztowań ruchomych. Inne obowiązujące przepisy to m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 października 1997 r poz 844).

Konserwacja rusztowań

Jeśli zależy nam na tym, by nasze rusztowanie było w jak najlepszym stanie, należy pamiętać o jego konserwacji. Przed każdym montażem i demontażem konstrukcji jej wszystkie elementy powinny być dokładnie sprawdzane, czy aby nie doszło do ich zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia usterek, wgnieceń czy pęknięć w rusztowaniu konieczna będzie naprawa w profesjonalnym serwisie. Zarówno podczas transportu, jak i montażu, demontażu i przechowywania rusztowania w czasie, gdy nie jest ono używane, należy obchodzić się ostrożnie z jego poszczególnymi elementami. Jeśli takie jest zalecenie producenta, podczas składowania rusztowanie powinno być dobrze chronione przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silne nasłonecznienie czy wilgoć. Najlepiej, by znajdowało się ono w pomieszczeniu lub miejscu dobrze osłoniętym. Jego poszczególne części nie powinny być też narażone na swobodne przesuwanie się i przemieszczanie, a także na upadek z wysokości. W sprzedaży dostępne są specjalne preparaty przeznaczone do mycia narzędzi i rusztowań. Przed ich zakupem i użyciem należy jednak upewnić się, czy są na pewno odpowiednie do danego typu rusztowań. Pamiętajmy bowiem, że rusztowania mogą być wykonane z różnych materiałów o różnej odporności na kontakt z wodą czy innymi substancjami.  

Przeglądy rusztowań budowlanych – jak często je robić?  

Choć w praktyce wiele tu zależy od typu rusztowania i intensywności jego eksploatacji, zalecane jest dokonywanie regularnych przeglądów takich konstrukcji.

Jak mówi nasz ekspert z firmy Ra-Do zajmującej się sprzedażą i wynajmem rusztowań jezdnych: przy prowadzeniu prac na wysokościach należy każdego dnia na bieżąco sprawdzać stan użytkowanego rusztowania.

Odpowiadają zwykle za to pracujący na nim robotnicy. Jest to szczególnie istotne przy pracach prowadzonych na zewnątrz, bo przy zmiennej aurze może dochodzić np. do zalania rusztowania wodą czy zasypania go śniegiem. Co 10 dni warto też zrobić poważniejszy przegląd techniczny całej konstrukcji, leży on zwykle w gestii konserwatora, majstra lub kierownika budowy. Przeglądy doraźne rusztowań przeprowadza się, jeśli miała miejsce dłuższa niż 2 tygodnie przerwa w ich użytkowaniu oraz po burzach, którym towarzyszył silny wiatr. Urzędowy przegląd rusztowań na placu budowy może też być przeprowadzony z polecenia organu nadzoru budowlanego.