Jak chronić drogi oddechowe w zapylonych pomieszczeniach?

Wielu z nas na co dzień spotyka się z pyłem i innymi zanieczyszczeniami powietrza. Są jednak stanowiska pracy, których przedstawiciele są na nie szczególnie narażeni. Chodzi tu o stolarnie, lakiernie, czy też zakłady produkujące środki chemiczne. Z tego powodu tak ważne jest, aby pracodawca zapewniał swoim podwładnym odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Podpowiadamy, jakie rozwiązania mogą być w tym pomocne oraz jakie zagrożenia niesie za sobą praca w zapylonych pomieszczeniach bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Produkty chroniące drogi oddechowe przed pyłem

Produkty chroniące drogi oddechowe przed pyłem

Jednym z najczęściej stosowanych, a zarazem niedrogich produktów jest tradycyjna półmaska filtrująca. Z założenia zakrywa ona nos oraz jamę ustną pracownika. Produkty tego typu najczęściej wyposażone są w specjalne otwory wydechowe, dzięki którym zachodzi prawidłowa wymiana powietrza. Najważniejszym elementem takich masek jest jednak filtr przechwytujący zanieczyszczenia i pyły.

Jak tłumaczą eksperci z firmy Mado: ,,Produkty tego typu muszą spełniać wszelkie normy ochrony przed zapyleniem, jednak równie ważny jest komfort użytkownika. Utrzymują go, chociażby miękkie krawędzie i dokładnie dopasowany do krzywizn twarzy kształt półmaseczki’’.

W pomieszczeniach, w których panuje nie tylko wysokie zanieczyszczenie, ale i groźne substancje chemiczne, warto użyć maski pełnotwarzowej. Cechą charakterystyczną takiego produktu jest ochrona dróg oddechowych, ale też oczu. Obecność filtrów zapewnia najwyższe bezpieczeństwo, a szelki i lekkość maski – wygodę użytkowania. Akcesoriami wymiennymi dla wspomnianych rozwiązań są pochłaniacze oraz filtry.

Zagrożenia, jakie niesie za sobą wysokie zapylenie pomieszczenia

Wpływ pyłu na organizm człowieka zależy przede wszystkim od rodzaju zanieczyszczenia, wielkości wdychanych cząsteczek oraz ich stężenia w powietrzu. Warto jednak wiedzieć, że częste wdychanie pyłów bez odpowiednich maseczek filtrujących może doprowadzić do przewlekłych chorób. Właśnie z tego powodu ochrona dróg oddechowych i wentylacja zapylonych pomieszczeń jest wymagana na wielu stanowiskach pracy. Jedną z najczęściej występujących chorób zawodowych w Polsce są pylice. Spowodowane są zaleganiem w płucach pyłu, a tym samym jego transport i reakcje z tkankami organizmu. Pylice objawiają się głównie nieżytem oskrzeli, z czasem prowadzić mogą do niewydolności krążeniowo – oddechowej. Inną z chorób jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, w skrócie POChP. Jej objawy, czyli trudności w oddychaniu czy uporczywy kaszel nie ustępują nawet po zaprzestaniu narażania płuc na pyły.