Dobór podgrzewacza wody. Najważniejsze kryteria

Postawioną kwestię można rozpatrywać dopiero wtedy, gdy określimy wcześniej, do czego podgrzewana woda będzie nam potrzebna. Inny wszak podgrzewacz zainstalujemy w kuchni, inny w łazience, a jeszcze inny np. w salonie fryzjerskim. Niemal całkowicie odrębnym problemem będzie natomiast wybór takiego urządzenia, które kompleksowo rozwiąże problem zaopatrzenia całego domu w ciepłą wodę i to nie tylko użytkową, lecz i grzewczą.

podgrzewacz wody

Kryteria wyboru

Jak przy każdej inwestycji, tak i w omawianym przypadku podstawowe kryteria wyboru są zawsze pochodną możliwości finansowych inwestującego, jak i od zastosowanych rozwiązań technologicznych. My w niniejszym artykule omówimy te drugie. To, co w aspekcie technologicznym powinno nas w szczególności interesować przy wyborze potrzebnego nam podgrzewacza to jego moc, a co za tym ilość ciepłej wody, jaką dzięki niemu będziemy pozyskiwać oraz źródło jego zasilania. Zainstalowana moc musi wystarczyć nam zarówno do ogrzewania naszego domu, jak i na dostarczenie ciepłej wody do wszystkich miejsc jej poboru w całym budynku. Mniej istotnym parametrem będą tutaj gabaryty samego podgrzewacza, chociaż przy dysponowaniu dość ograniczoną przestrzenią na jego zainstalowanie, należy to także brać pod uwagę. O tym, jakie mamy możliwości w zakresie wyboru podgrzewacza do wody, opowiedzieli nam specjaliści z firmy NIBE-BIAWAR z Białegostoku.

Rodzaje podgrzewaczy do wody w kontekście kryteriów ich doboru

Podstawowy podział podgrzewaczy do wody obejmuje dwie grupy tych urządzeń: pojemnościowe i przepływowe. Te pierwsze to oczywiście podgrzewacze wyposażone w mniejsze lub większe, bardzo dobrze zaizolowane zbiorniki, które pozwalają gromadzić ciepłą wodę przez dłuższy czas niejako na zapas. Natomiast w urządzeniach przepływowych woda podgrzewana jest na bieżąco w miarę jej pobierania. Jasne jest, iż w tych ostatnich musi być zainstalowana znacznie większa moc, gdyż trzeba tu niezbędne ilości wody doprowadzić do właściwej temperatury w bardzo krótkim czasie. Jeśli chodzi o zbiorniki pojemnościowych podgrzewaczy, to do wyboru, prócz objętości, jest także pionowe lub poziome usytuowanie ich najdłuższej osi, co w pewnych uwarunkowaniach lokalowych również może mieć swoje znaczenie. Rzecz jasna im większe wybierzemy urządzenie oraz im więcej będzie ono spełniało funkcji, to większa będzie musiała być jego moc.

Bardzo istotny kryterium przy doborze podgrzewaczy wody jest źródła ich zasilania. Wodę przy dzisiejszym stanie techniki możemy podgrzewać paliwami stałymi, gazem, prądem, energią słoneczną i energią geotermalną. W zależności od zastosowanego źródła mamy zatem do wyboru podgrzewacze elektryczne, gazowe, olejowe, kolektory słoneczne, z pompą ciepła, kotły na pellet itd. Pamiętać trzeba, że jednostkowe koszty pozyskiwania ciepłej wody w każdym z tych podgrzewaczy dość znacząco się od siebie różnią, co także należy brać pod uwagę przy ich wyborze.

Reasumując rzecz, najważniejszymi kryteriami wyboru urządzenia do podgrzewania wody są następujące parametry podgrzewacza:

  • moc,
  • przeznaczenie
  • źródło zasilania,
  • pojemnościowy czy przepływowy,
  • objętość zbiornika w przypadku urządzeń pojemnościowych,
  • gabaryty,
  • usytuowanie przestrzenne zbiornika w poziomie lub pionie.