Do czego służą kołnierze hydrauliczne?

Wśród wielu technik łączenia materiałów znajdują się również te, które obejmują spajanie rur w różnych instalacjach. Aby zapewnić trwałość i szczelność rurociągu, jest konieczne wykonanie takiego złącza, które wytrzyma napór cieczy lub gazu pod dużym ciśnieniem. Szczególnie wytrzymałe muszą być złącza stosowane w hydraulice siłowej. Do ich wzmacniania stosuje się kołnierze hydrauliczne.

Techniki łączenia materiałów a instalacje hydrauliczne

Gdyby zapytać przeciętnego człowieka, jakie zna techniki łączenia materiałów, z pewnością wymieniłby zbijanie gwoździami, skręcanie śrubami, nitowanie czy klejenie. Większość z tych metod jest uniwersalna, wykorzystywana w produkcji i konstrukcji wielu przedmiotów użytkowych czy konstrukcji. Różnice między nimi sprowadzają się do wielkości i grubości elementów złącznych. W przypadku instalacji rurowych nie jest to już takie proste. Nietrudno sobie wyobrazić, że zbicie gwoździami czy nitowanie nie znajdują tu zastosowania. W instalacjach wodociągowych niekiedy stosuje się specjalne kleje wodoodporne, które jednak nie sprawdzą się przy transporcie gorącej wody lub innego medium pod dużym ciśnieniem. Dlatego też w montażu rurociągów stosuje się dwie metody – gwintowanie i połączenia kołnierzowe. Te drugie stwarzają możliwość trwałego i szczelnego łączenia rur nawet o bardzo dużych średnicach.

Charakterystyka i typy kołnierzy hydraulicznych

Kołnierze hydrauliczne są specjalnymi płaskimi talerzami z otworem o średnicy rury. Mogą być na stałe mocowane do jej zakończenia np. metodą spawania. Są też produkowane jako samodzielne elementy, często wewnątrz gwintowane. Dzięki temu pozwalają na wkręcenie zakończeń dwóch rur. Zależnie od kształtu i sposobu montażu wyróżnia się kołnierze hydrauliczne:

  • płaskie do przyspawania,
  • płaskie luźne,
  • zaślepiające,
  • z szyjką,
  • tulejowe nasuwane i gwintowane,
  • integralne.

Różne są także kształty przylg kołnierzowych – np. płaskie, z występem, z rowkiem, z wypustem, z wpustem, z rowkiem do uszczelek kołowych. Większość kołnierzy hydraulicznych produkuje się ze stali zgodnie z polskimi normami.

Rola kołnierza hydraulicznego w połączeniu kołnierzowym 

Połączenie kołnierzowe wyróżnia się bardzo dużą wytrzymałością oraz szczelnością. Może być stosowane samodzielnie lub stanowić uzupełnienie połączenia gwintowanego. Jako materiał uszczelniający stosuje się specjalne pasty lub wkładki, które po skręceniu elementów chronią przez wyciekiem cieczy lub gazu. Takie rozwiązania mają szczególne znaczenie w instalacjach hydraulicznych, w których ciśnienie czynnika (oleju) wynosi nawet kilkaset barów. Przykładem są złącza pomp hydraulicznych, które oferuje firma Megahydral. Zastosowanie kołnierzy w łączeniach rur wymaga znajomości wykonywania obliczeń dotyczących rozkładu otworów na śruby oraz wielkości i grubości tych śrub. Są one uzależnione zarówno od średnicy rurociągu, jak i od ciśnienia tłoczonego w nim medium. W produkcji takich kołnierzy z gotowymi otworami stosuje się specjalne wzory do obliczania tych parametrów.