Czym kierować się w wyborze wciągnika?

Wciągniki to urządzenia dźwignicowe, charakteryzujące się zwartą budową oraz niewielkimi gabarytami. Dzielą się na maszyny z napędem ręcznym lub elektrycznym. Stosowane są przede wszystkim w górnictwie oraz budownictwie, zapewniając efektywny transport bliskiego zasięgu, będąc jednocześnie łatwymi w przenoszeniu. Czym należy się kierować przy ich wyborze?

Wciągniki

 

W omawianych urządzeniach rolę cięgna pełni stalowa lina lub łańcuch, do którego montuje się zbocze hakowe alb zaczep. Wciągniki z napędem ręcznym możemy podzielić na wielokrążkowe, ślimakowe lub z przekładnią planetarną. Z kolei te z napędem silnikowym elektrycznym dzielą się na jednohamulcowe oraz dwuhamulcowe. W jednohamulcowych hamulec zatrzymujący zwalniany jest elektromagnetycznie, w dwuhamolcowych montowane są hamulec zatrzymujący oraz wstrzymujący. Czym się kierować, kupując wciągnik?

Po pierwsze cel

Zanim zaczniemy orientować się cenach wciągników oraz tym, jaki jest stosunek ceny do jakości, odpowiedzmy sobie na zasadnicze pytanie: do czego będziemy używali wciągnika? Ważne jest zatem, co będziemy podnosić, jak będziemy podwieszać, jakie gabaryty i masę będzie miał podnoszony ładunek, na jaką wysokość będzie unoszony i jak przemieszczany.

Po drugie natężenie

Kolejnym parametrem, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest natężenie oraz cykle pracy urządzenia, od tych czynników zależy bowiem jego trwałość, wydajność i niezawodność. Ważne jest, ile podnoszeń zostanie wykonanych w ciągu godziny lub w ciągu dnia i czy praca na wciągniku będzie odbywać się w trybie jedno, dwu czy trzyzmianowym. Liczy się masa ładunku oraz wysokość, na jaką będzie podnoszony. Niedopasowanie urządzenia do potrzeb może skutkować przegrzaniem oraz nadmiernym zużyciem, dlatego dobierajmy je jak najstaranniej. Wysokiej klasy wciągniki oraz inne urządzeni dźwigowe oferuje renomowana firma ELWIKO.

Po trzecie miejsce

Inne wciągniki są przeznaczone do pracy na zewnątrz, inne do pracy wewnątrz pomieszczeń, w których nie występuje zapylenie, nie ma substancji wybuchowych, a powietrze jest odpowiednio suche. Warto także zdać sobie sprawę, iż na rynku spotkać można specjalistyczne maszyny, przeznaczone do pracy w strefach, zagrożonych wybuchem.

Po czwarte zasilanie i sterowanie

Rodzaj zasilenia oraz sposób sterownia to dwa ostatnie czynniki, które powinniśmy brać pod uwagę, jednak niemniej ważne. Do wyboru mamy zasilanie o mocy 230V oraz 400V. Wciągarki o mocy 230V nie wymagają odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego i stosowane są do wciągników o małym natężeniu pracy oraz maksymalnym udźwigu 1000 kg. Zasilane mocą 400V są bezpieczniejsze i tańsze, wymagają jednak odbioru. Sterować natomiast można wciągnikiem na kilka sposobów: za pomocą niskonapięciowej przewodowej kasety sterującej, radiowo, czyli za pomocą kasety bezprzewodowej, za pomocą skrzynek sterujących lub kabin operatora, montowanych na stałe.