Czym charakteryzują się radiotelefony analogowe?

Sprawna komunikacja jest niezbędna organizacji pracy większej ilości osób, działających na dużym terenie – budowlańców na placu budowy, pracowników ochrony na terenie dużych obiektów czy ratowników na akcji. Do utrzymania kontaktu wykorzystywane są najczęściej urządzenia zwane radiotelefonami.

Czym jest radiotelefon?

Radiotelefony, zwane potocznie krótkofalówkami lub walkie-talkie, to urządzenie stanowiące uproszczoną wersję radiostacji nadawczo-odbiorczej, wykorzystywanej do komunikowania się głosem na niewielkich odległościach. Od telefonów komórkowych różnią się tym, że do pracy nie wymagają infrastruktury sieciowej – kontakt między dwoma radiotelefonami następuje bezpośrednio. Rozwiązanie to ma swoja mocne i słabe strony. -Niewątpliwym plusem jest to, że radiotelefony mogą łączyć się z innymi radiostacjami w dowolnych warunkach, z dala od zasięgów sieci GSM oraz w sytuacjach, gdy sieć GSM przestanie działań (np. kiedy zostanie zniszczona w wyniku działań wojennych lub klęsk żywiołowych) – mówi przedstawiciel firmy AZ Studio. Minus to dużo mniejszy zasięg, niż telefonów komórkowych – jest on ściśle uzależniony od ukształtowania terenu oraz warunków atmosferycznych. W przypadku radiotelefonów ręcznych średnio wynosi w granicach od kilkuset do ponad półtora tysiąca metrów, przy dobrych warunkach może zwiększyć się do około trzech tysięcy metrów, choć wiele zależy również od jakości urządzenia..

Podział radiotelefonów

Radiotelefony dzielimy na:

  • Ręczne – najmniejsze i najporęczniejsze, ale charakteryzujące się najmniejszym zasięgiem, wynoszącym maksymalnie kilka kilometrów
  • Przewoźne – obecne w samochodach i innych pojazdach, ich zasięg liczony jest w kilkunastu kilometrach
  • Bazowe – czyli radiotelefony stacjonarne, ich zasięg wynosi nawet kilkadziesiąt kilometrów.

Należy pamiętać, że zasięg urządzenia zmienia się w zależności od warunków pogodowych oraz ukształtowania terenu.

Jak działa radiotelefon analogowy

Radiotelefony analogowe powoli wypierane są z rynku przez urządzenie cyfrowe. Najistotniejszą różnicą między nimi jest sposób strojenia. W radiotelefonie analogowym odbywa się ono poprzez zmianę pojemności kondensatora lub za pomocą diod pojemnościowych (tak zwany warikap). W obu przypadkach zmiany dokonuje się przez manipulowanie gałką, sprzężoną za pośrednictwem potencjometru z diodą lub kondensatorem. W urządzeniach cyfrowych zamiast potencjometru używany jest układ syntezy częstotliwości, który mierzy częstotliwość generatora w głowicy radia i poprzez zmianę napięcia stałego doprowadza do generowania odpowiedniej częstotliwości, jednocześnie kontrolując dokładność tej częstotliwości z zaprogramowaną. Zaletą radiotelefonów analogowych jest prostszy i przez to mniej awaryjny mechanizm strojenia.