Czym charakteryzują się przekładniki napięciowe?

Przekładniki, nazywane również transformatorami pomiarowymi, pozwalają na pośredni pomiar i regulację podstawowych wielkości elektrycznych, a także są głównym źródłem sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej. Wyróżniamy wśród nich przekładniki prądowe i napięciowe – ze względu na rodzaj przetwarzanej wielkości fizycznej. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej cechom oraz działaniu przekładnikom napięciowym.

Na czym polega praca przekładników napięciowych?

Przekładniki napięciowe są transformatorami jednofazowymi lub trójfazowymi. Charakteryzują się niewielką mocą znamionową oraz niskim napięciem zwarcia i pracują w warunkach zbliżonych do stanu jałowego. Przetwarzają one napięcie pierwotne wysokie na obniżone napięcie wtórne, zachowując jednocześnie wymagania w klasie dokładności. Ich zadaniem jest dostarczenie informacji na temat parametrów napięcia, które występuje w obwodach elektrycznych wchodzących w skład kontrolowanego systemu energetycznego.

Przekładniki napięciowe są dopasowane do najwyższych dopuszczalnych napięć 52 kV i prądów pierwotnych, które osiągają wartość 2000 A – w stacjach elektroenergetycznych, podstacjach sieci rozdzielczych, rozdzielniach zakładowych, laboratoriach wysokiego napięcia, a także jako transformatory zasilające niektóre obwody lub jako transformatory probiercze.

Najważniejsze parametry przekładników napięciowych

Aby przekładniki napięciowe prawidłowo spełniały swoje funkcje w układach pomiarowo-rozliczeniowych, powinny spełniać kilka kryteriów i cechować się odpowiednimi parametrami, którymi są np.:

  • znamionowy poziom izolacji, czyli kombinacja wartości napięć, charakteryzujących izolację przekładnika pod względem jej wytrzymałości dielektrycznej,
  • znamionowe napięcie pierwotne (wtórne) przekładnika, będące wartością napięcia pierwotnego (wtórnego), występującego w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca,
  • moc znamionowa przekładnika – wartość mocy pozornej, która nie powinna być mniejsza od całkowitej mocy pobieranej przez urządzenia, które przyłączone są do strony wtórnej przekładnika w warunkach normalnych,
  • współczynnik napięciowy, określający najwyższe napięcie pracy, uzależnione od sposobów uziemienia sieci oraz od połączenia uzwojenia pierwotnego przekładnika napięciowego.

Należy mieć świadomość, że rozwój elektroenergetyki, który wpływa na wzrost znamionowych wartości napięć i prądów jej aparatury, powoduje większe wymagania w stosunku do przekładników napięciowych – zauważa specjalista z firmy ZWARPOL, która zajmuje się produkcją aparatury probierczej średniego i wysokiego napięcia, aparatury laboratoryjnej wysokiego napięcia, układów wielkoprądowych a także produkcją kompletnych stanowisk probierczych sprzętu ochrony osobistej, sprzętu elektroizolacyjnego oraz specjalnych przekładników prądowych i napięciowych.