Czy do montażu rusztowań trzeba mieć specjalne uprawnienia?

Każdy rodzaj rusztowania wymaga odmiennego montażu, a niekiedy i materiału. To sprawia, że osoby zajmujące się ich składaniem muszą posiadać w tej dziedzinie odpowiednią wiedzę. Praca na wysokościach jest niebezpieczna, dlatego na pytanie: czy do montażu rusztowań trzeba mieć specjalne uprawnienia, należy odpowiedzieć stanowcze: tak.

Upoważnienie do montażu rusztowań – jak je zdobyć?

Osoby, które są zatrudniane do montażu rusztowań powinny posiadać uprawnienia montażysty rusztowań. Inaczej natomiast patrzy się na osoby, które wyłącznie pomagają przy składaniu konstrukcji, czyli podają odpowiednie elementy, a także przygotowują teren. W tym przypadku nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień. Pracę pracowników pomocniczych zawsze musi kontrolować osoba odpowiedzialna za montaż.

Organem, który odpowiada za wystawianie uprawnień montażysty jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Aby je uzyskać, najpierw trzeba przejść specjalne szkolenie, które prowadzi powyższa instytucja, jak i odrębne jednostki, które są do tego upoważnione. Kurs dzieli się na sekcję teoretyczną oraz praktyczną.

Pierwsza część obejmuje:

 • zagadnienia związane z BHP,
 • dokumentację techniczną,
 • zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych,
 • konstrukcję rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych,
 • technologię montażu i demontażu rusztowań.

Sekcja praktyczna natomiast dotyczy:

 • pracy przygotowawczej przed montażem,
 • ćwiczeń w zakresie montażu i demontażu,
 • kontroli stanu technicznego rusztowania.

Aby przystąpić do kursu trzeba spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie,
 • uzyskać zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac powyżej 3 metrów.

Co po ukończeniu kursu?

Każdy kurs kończy się egzaminem organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Instytut. Taki test składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jeżeli wynik będzie pozytywny, świeżo upieczony montażysta rusztowań dostaje świadectwo oraz wpis z uprawnieniami do Książki Operatora Maszyn Roboczych. Upoważnienie do montażu rusztowań wydawane są bezterminowo, natomiast jak każdą inną licencję można je stracić, np. gdy jest się pod wpływem alkoholu podczas pracy.

Trzeba pamiętać, że rusztowanie musi być odpowiednio złożone, aby zapewniło pracownikom bezpieczne warunki pracy. Błędy w tej kwestii nie są dopuszczalne, bo mogą wiele kosztować, nawet ludzkie życie – tłumaczy przedstawiciel firmy Euro Rusztowania zajmującej się profesjonalnym montażem i demontażem rusztowań.

Jeżeli samemu chce się zajmować na placu budowy składaniem rusztowań, należy zdobyć specjalne uprawnienia, uprzednio przechodząc kurs. To zajmuje jednak sporo czasu i uwagi. Najrozsądniejsze będzie zawierzyć taką pracę firmie z wieloletnim doświadczeniem.