Charakterystyka urządzeń do inteligentnego zarządzania budynkiem

Idea inteligentnego budynku może kojarzyć się z twórczością science-fiction, jednak wbrew pozorom nie jest żadną nowością – wywodzi się ona z systemów kontroli produkcji zautomatyzowanej i optymalizacji środowiska rozwoju roślin, stosowanych w USA w latach 70-tych XX wieku. Opracowane w tamtym czasie rozwiązania dały początek urządzeniom stosowanym do dziś w domach prywatnych, przestrzeniach biurowych czy przemysłowych.

inteligentne zarzadzanie budynkiem

Czym jest inteligentny budynek?

Inteligentnym budynkiem nazywamy każdy obiekt budowlany, wyposażony w zintegrowany system urządzeń – fachowo nazywamy BMS, od „Building Management System” – który umożliwia kontrolę wszystkich znajdujących się w obrębie budynku instalacji. Przy pomocy systemu można w łatwy sposób zmieniać parametry i kontrolować wydajność instalacji takich jak klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, systemy przeciwpożarowe i antywłamaniowe oraz oświetlenie. BMS stosowany jest coraz powszechniej w nowo powstających budynkach w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, a także obniżenia kosztów eksploatacji obiektu.

Z czego składa się system BMS?

Do prawidłowego funkcjonowania system musi być wyposażony w szereg urządzeń o odmiennej funkcji. Są to między innymi:

  • Urządzenie pomiarowe – ich zadanie to zbieranie informacji o warunkach panujących w obrębie budynku oraz jego najbliższej okolicy. Wśród nich znajdziemy urządzenia odpowiedzialne między innymi za pomiary temperatury i poziomu wilgoci w pomieszczeniach oraz wykrywające ruch lub obecność dymu
  • Urządzenie sterujące – mózg całego systemu, odczytujący informacje uzyskane za pośrednictwem czujników, analizujący je i na ich podstawie zarządzający pracą instalacji poprzez urządzenia wykonawcze. Ponadto główne urządzenie sterujące służy jako bank pamięci dla zebranych danych, dzięki czemu administrator systemu może uzyskać raport na temat warunków wewnątrz budynku.
  • Urządzenia wykonawcze – są to urządzenie sterowane przez jednostkę centralną, wykonujące zlecone przez nią zadania. Do urządzeń wykonawczych zaliczamy między innymi przełączniki światła lub siłowniki sterujące żaluzjami bądź zaworami grzejników.
  • Interfejsy użytkownika – czyli na przykład panele sterujące umieszczone na ścianach w określonych miejscach budynku, piloty oraz aplikacje i oprogramowanie zainstalowane na komputerze osobistym lub telefonie komórkowym. Odpowiadają one za komunikację administratora z systemem sterującym przez co nazywane są inwersjami Human-Machine Interface (Interfejs Człowiek Maszyna).

Urządzenia i oprogramowanie do sterowania systemami BMS znajdziemy w ofercie firmy Poltraf.