Charakterystyka łączników do węży

Najbardziej charakterystycznym elementem armatury pożarniczej jest oczywiście wąż strażacki, jednak do zbudowania pełnej linii gaśniczej konieczne jest wykorzystanie dodatkowych akcesoriów, w tym przede wszystkim łączników. To właśnie one pozwalają łączyć ze sobą kilka węży oraz mocować je do urządzeń zasilających linię w wodę lub inny środek gaśniczy.

Łączniki do węży – podstawowe informacje

Łączniki stosowane są jako zakończenia taśmy wężowej i, jak wskazuje ich nazwa, służą do łączenia ze sobą kilku węży, do łączenia węży z innymi elementami armatury pożarniczej (np. prądownice, rozdzielacze) oraz do łączenia węży z motopompami i hydrantami. Wymiary łączników i ich oznaczenia są znormalizowane (PN-M-51031:2015-07 Sprzęt pożarniczy – Łączniki do węży pożarniczych) i muszą być przystosowane do współpracy z innymi elementami armatury pożarniczej wodnej oraz ze sprzętem do podawania piany. Łączniki do węży tłocznych oznaczane są jako T25, T42, T52, T75 oraz T110. Łączniki ssawne występują w wymiarach 52, 75, 110, 125 oraz 150.

Łączniki do węży produkowane są z różnych metali: ze stopów mosiądzu, aluminium oraz stali nierdzewnej. Każdy łącznik zbudowany jest z korony, tulei, metalowego pierścienia oporowego oraz gumowej uszczelki, której kształt jest inny dla łączników do węży tłocznych i ssawnych. Montaż łącznika wykonuje się za pomocą drutu (taśmowanie). Dopuszczalne jest także wykorzystanie innych metod montażu łączników, pod warunkiem zapewnienia wymaganej wytrzymałości, szczelności i bezpieczeństwa wykonanego połączenia.

Standardowe łączniki pozwalają na łączenie węży pożarniczych o takiej samej średnicy. W sytuacji, gdy wymagane jest połączenie dwóch węzy o różnych średnicach, konieczne jest użycie tzw. redukcji, czyli przełącznika – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Bogdan Gil.

Pozostałe elementy armatury pożarniczej

Zestaw łączący punkt poboru środka gaśniczego (np. hydrant wodny, pompa pożarnicza) ze stanowiskiem gaśniczym tworzy wiele elementów. Wszystkie one muszą spełniać rygorystyczne normy jakościowe – w innym przypadku ich stosowanie mogłoby być nieskuteczne, a nawet niebezpieczne.

Na samym końcu linii gaśniczej montowane są prądownice. Prądownica służy do podawania środka gaśniczego na ognisko pożaru, a także do regulowania strumienia wody i kierowania go precyzyjnie w wymagane miejsce. Wśród innych istotnych elementów armatury pożarniczej należy wymienić nasady do węży i hydrantów, pokrywy (do zamykania nasad), rozdzielacze i zbieracze.