Bezpieczeństwo użytkowania wózków widłowych

Bezpieczne użytkowanie wózków widłowych jest w dużej mierze uzależnione od warunków, ale też sposobu ich wykorzystywania. Podczas eksploatacji warto mieć na uwadze kilka podstawowych zasad. Pozwalają one nie tylko wydłużyć żywotność maszyny, ale też zapewniają maksymalne bezpieczeństwo operatorowi i pracownikom znajdującym się w jego otoczeniu. O czym należy pamiętać?

Zasady użytkowania wózków widłowych

Wózki jezdniowe, z napędem silnikowym, są jednym z popularniejszych środków transportu wewnątrz zakładowego, z uwagi na możliwość wykorzystania ich w wielu branżach. Najpopularniejsze to właśnie wózki z podnośnikiem zwane widłowymi. Korzystanie z nich wymaga od operatora uzyskania właściwych uprawnień, ale też przestrzegania konkretnych zasad. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

  • zakaz dokonywania zmian konstrukcyjnych bądź demontażu elementów ochronnych,
  • konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów oraz konserwacji, zgodnie z dokumentacją techniczną, wraz z wpisaniem czynności do dziennika,
  • regularne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego pojazdu,
  • brak możliwości eksploatowania niesprawnego wózka bez wymaganego osprzętu,
  • zakaz wykonywania prac wymagających przekroczenia maksymalnej masy ładunku czy też jego właściwości fizycznych bądź chemicznych,
  • prawidłowe rozmieszczenie i zamocowanie transportu celem zabezpieczenia ładunku przed upadkiem,
  • zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia wózka przed przypadkowym uruchomieniem,
  • konieczność wykonania wszystkich czynności w zakresie podnoszenia, opuszczania czy pochylania bezwzględnie po zatrzymaniu,
  • konieczność uniesienia wideł wózka na ok. 30 cm nad powierzchnią w trakcie jazdy,

i wiele innych, które w pełni omawiane są podczas obowiązkowego szkolenia BHP.

Zakazy związane z eksploatacją wózków

Przepisy określają również zakazane czynności związane z użytkowaniem omawianego sprzętu. Zaliczyć możemy do nich m.in. zakaz przewożenia ładunków niedostosowanych do rozmiaru platformy czy też ich użytkowania w miejscach o niewłaściwie przystosowanej nawierzchni. Niezgodne z przepisami BHP jest wykorzystywanie wózków widłowych niesprawnych, wymagających wymiany poszczególnych części. Przed przystąpieniem do wykonania prac konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych, a niezbędne części powinny mieć niezbędne certyfikaty i spełniać wymagane normy jak np. części oferowane przez sklep IPZ. Niedopuszczalne jest również użytkowanie wózków widłowych w miejscach nieoświetlonych bądź obciążonych ponad maksymalną ładowność.