Bezpieczeństwo pracy przy podnośnikach warsztatowych

Podnośnik hydrauliczny to jeden z podstawowych elementów wyposażenia profesjonalnych warsztatów samochodowych. Dzięki niemu serwisanci mogą w wygodny sposób zyskać dostęp do podwozia auta. Jednak niewłaściwie użytkowanie podnośnika może stać się przyczyną poważnego uszczerbku na zdrowia lub śmierci. Dlatego ważna jest znajomość zasad bezpiecznej pracy przy podnośniku.

Obowiązki pracownika

Współczesne podnośniki wyposażane są w szereg rozwiązań, których celem jest maksymalizacja poziomu bezpieczeństwa – mówi przedstawiciel firmy CTN24.plJednak same zabezpieczenia nie wystarczą, by praca z podnośnikiem nie niosła żadnych zagrożeń dla zdrowia – wiele zależy od pracownika obsługującego maszynę. Spoczywa na nim w związku z tym wiele obowiązków między innymi:

  • Stosowanie się do ogólnych zasad BHP.
  • Korzystanie z podnośnika wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia oraz uprawnień.
  • Używanie podnośnika zgodnie z jego przeznaczeniem (np. nie podnoszenie pojazdów, których masa wykracza poza dopuszczalne limity).
  • Przestrzeganie zasad odpowiedniego ustawienia pojazdu.
  • Zapewnienie odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni nad i pod podnośnikiem w trakcie pracy.
  • Niedokonywanie żadnych zmian w układach podnośnika bez posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.

Obowiązki właściciela podnośnika

Osoba zarządzająca warsztatem wyposażonym w podnośnik samochodowy zobowiązana jest przede wszystkim do monitorowania stanu technicznego urządzenia. Kluczowe jest w tym kontekście przestrzeganie wyznaczonych terminów kontroli urządzeń, przeprowadzanych przez wykwalifikowanego fachowca. W toku kontroli określane jest między innymi zachowanie fabrycznych parametrów urządzenia oraz stopień zużycia poszczególnych komponentów. W gestii właściciela podnośnika pozostaje również bieżące usuwanie powstających usterek – należy pamiętać, że użytkowanie nieprawidłowo działającego podnośnika jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto posiadać instrukcję

Instrukcja obsługi podnośnika to cenny dokument, który powinien znajdować się w posiadaniu każdego warsztatu. To w instrukcji znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące bezpiecznej obsługi podnośnika. Zawiera ona między innymi:

  • Opisy budowy, działania i regulacji zabezpieczeń
  • Opis zasady działania oraz obsługi urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych, przyrządów pomiarowo-kontrolnych oraz szczegółowe opisy obowiązków operatora przed, w trakcie i po pracy z urządzeniem.
  • Zasady konserwacji urządzenia należącej do zakresu obowiązków wykwalifikowanego konserwatora oraz instrukcję codziennej konserwacji wykonywanej przez operatorów.
  • Wykaz możliwych usterek i nieprawidłowości wraz z opisem ich powstawania oraz metodami usunięcia.