Różnice między kablem a przewodem

W mowie potocznej bardzo często jako synonimy traktujemy pojęcia, które w języku specjalistycznym posiadają zupełnie różne znaczenia. Tak jest między innymi z pojęciem kabla i przewodu – używamy ich zamiennie do nazwania elementów, umożliwiających przesyłanie energii elektrycznej i służących do zasilania wszelkiego rodzaju sprzętów. Co tak naprawdę one jednak oznaczają?

Czym jest przewód?

Różne źródła podają własne, mniej lub bardziej szczegółowe definicje przewodu elektrycznego. Wszystkie jednak zgadzają się do tego, że jest to element obwodu elektrycznego, wykonany z materiału przewodzącego (np. miedzi), nazywanego żyłą. Żyła może mieć formę drutu, linki lub szyny (szynoprzewód, szyna prądowa). Przewód zawsze składa się z tylko jednej żyły i może być izolowany. W roli izolacji zazwyczaj wykorzystywane są różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Izolacja w instalacjach elektrycznych może posiadać różne kolory – każdy kolor odpowiada odmiennego funkcji przewodu.

Najwięcej możliwych kolorów mają przewody fazowe – wyjaśnia specjalista firmy Skonieczni ElektronikaZazwyczaj są one czarne lub brązowe, jeśli jednak obok siebie występuje więcej przewodów fazowych, mogą być one oznaczane również izolacją w innych kolorach, na przykład białym lub czerwonym. Przewody neutralne oznaczane są izolacją w kolorze niebieskim, zaś ochronne – żółto-zieloną. Wykonując instalację elektryczną należy pamiętać o tych oznaczeniach. Jeśli łączone przewody nie mają tych izolacji w tych samych kolorach, należy je odpowiednio oznaczyć na obu końcach, by uniknąć wypadków z porażeniem prądem.

Czym zatem jest kabel?

Bardzo często powtarzanym błędem jest przekonanie, że przewody montowane są wyłączenie wewnątrz budynków, natomiast kable znajdują zastosowanie w środowisku zewnętrznym. W rzeczywistości kablem jest każdy element instalacji, zbudowany z co najmniej jednej żyły – zazwyczaj jest ich kilka, umieszczonych we wspólnej osnowie. Przewody składające się na kabel mogą być osobno ekranowane bądź zatopione w jednej osłonie, ponadto kable często zawierają elementy wzmocnienia mechanicznego, zwiększającego ich sztywność i odporność na uszkodzenia.

Podsumowując

Jak wynika z powyższego opisu pojęcia kabla i przewodu nie są do końca synonimami i nie powinny być w branży używane zamiennie. Niemniej jednak wyraźnie widać, że są one bardzo silnie ze sobą związane. Należy zwrócić uwagę, że kablem możemy nazwać każdy przewód posiadający izolację, z drugiej strony kable posiadające więcej, niż jedną żyłę nie są przewodami.