Farby ochronne do betonu. Przegląd rozwiązań

Powierzchnie betonowych konstrukcji warto odpowiednio zabezpieczać, by zachowywały one swoje właściwości i latami pełniły określone funkcje. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu farb ochronnych, które dodatkowo mają wpływ na estetykę betonu. Farba musi być oczywiście odpowiednio dobrana. Na rynku dostępne są różne farby ochronne do betonu – w naszym artykule przyjrzymy się ich właściwościom, obszarowi i zakresowi stosowania oraz aplikacji.

Właściwości farb ochronnych do betonu

Dobra farba ochronna do betonu powinna tworzyć powłokę, która zapewnia określone właściwości. Zależy nam na paroprzepuszczalności, beton musi „oddychać”, co gwarantuje efektywną wymianę powietrza oraz wentylację. Farba powinna zapewniać ochronę przed wilgocią, która mogłaby uszkadzać strukturę powierzchni konstrukcji. Kolejny ważny aspekt to szczelność (woda nie może przenikać do wnętrza betonu) i mrozoodporność. Farba powinna chronić beton również przed wnikaniem dwutlenku węgla oraz przed promieniowaniem UV.

Barwna powłoka ochronna na beton Immercolor

By omówić właściwości, obszar i zakres stosowania, a w dalszej kolejności aplikację farby ochronnej do betonu, najkorzystniej jest przyjrzeć się konkretnemu produktowi. My wybraliśmy barwną powłokę ochronną na beton Immercolor, występującą w kolorach wg palety RAL, firmy ImmerBau z Poznania. Ta farba ochronna do betonu jest stosowana w infrastrukturze komunikacyjnej, budownictwie przemysłowym, budownictwie hydrotechnicznym i energetyce. Zakres stosowania to nie tylko powierzchnie betonowe, ale też powierzchnie ceglane infrastruktury komunikacyjnej.

Aplikacja farby ochronnej do betonu

Przed przystąpieniem aplikacji farby ochronnej do betonu, powierzchnia, którą chcemy zabezpieczyć, powinna być odpowiednio przygotowana. Podłoże musi być wytrzymałe, czyste i suche. Należy je więc oczyścić z luźnych frakcji, pyłów i innych zanieczyszczeń, osuszyć. Zabezpieczana powierzchnia musi być ciągła – jeśli mamy do czynienia z porami, rakami itd., należy je uzupełnić zaprawą naprawczą lub szpachlówką. Farbę ochronną do betonu dokładnie mieszamy, jeśli jest taka konieczność, przed przystąpieniem do aplikacji farby wykorzystujemy odpowiedni grunt zgodnie z instrukcją. Farba może być aplikowana ręcznie (za pomocą wałka) lub urządzeniem natryskowym. Zaleca się naniesienie farby w dwóch warstwach, zachowując odpowiednie odstępy czasowe. W przypadku produktu Immercolor zaleca się przerwę 12 godzin przy temperaturze 25°C, a przy temperaturze 7°C powinno to być już dwa razy więcej.