Zestawienie tworzyw sztucznych oraz tworzyw naturalnych

Producenci materiałów stają dzisiaj często przed wyborem, co będzie lepsze: wykorzystanie tworzyw naturalnych, czy też może użycie tworzyw sztucznych? Zdarzają się przypadki, w których wykorzystanie materiału pochodzącego z naturalnych surowców, okazuje się jedynym wyjściem. Jednak w związku z pojawieniem się wielu różnych typów plastiku, takie sytuacje należą dziś do rzadkości. Bywa nawet tak, że to tworzywa sztuczne nie znajdują zamiennika wśród naturalnych materiałów. Poniżej przedstawimy porównanie tych dwóch rodzajów surowców ze wskazaniem ich wad i zalet.

Tworzywa naturalne

Tworzywa naturalne, jak wskazuje ich nazwa, mają pochodzenie naturalne. Oznacza to, że uzyskuje się je z surowców występujących w przyrodzie, do których zalicza się m.in. drewno, azbest, wapń. Materiały te poddaje się obróbce, jednak nie ma konieczności stosowania skomplikowanych urządzeń do ich uzyskania. Do niewątpliwych zalet tworzyw naturalnych zalicza się ich pozytywny wpływ na środowisko (z małymi wyjątkami, czego przykładem jest azbest), łatwa biodegradowalność. Dodatkowo poszczególne materiały mają specjalne dla siebie własności np. ceramika wykazuje odporność na działanie związków chemicznych. Mają one jednak również wady – są cięższe od plastiku, co zwiększa koszty ich transportu.

Tworzywa sztuczne

Tworzywa Sztuczne w przeciwieństwie materiałów naturalnych nie występują w przyrodzie. Do ich produkcji niezbędna jest specjalistyczna wiedza i nowoczesna technologia. Materiały te wytwarzane są z syntetycznych polimerów. W celu uzyskania tworzyw sztucznych polimery są modyfikowane lub mieszane z innymi substancjami. Do niewątpliwych zalet plastików należy niska cena i łatwość produkcji. Ponadto są to materiały o niskiej gęstości, lekkie i łatwe w transporcie. Nie są one jednak pozbawione wad, do których należy niska odporność na działanie wysokich temperatur oraz wolny rozkład, podczas którego mogą uwalniać niebezpieczne związki.