Rozwiązania ATEX w modelach marki Hytera

Korzystanie z radiotelefonów często odbywa się w bardzo trudnych warunkach, np. w strefach zagrożonych wybuchem. Takie urządzenia muszą spełniać pewne istotne wymagania, które definiuje dyrektywa Unii Europejskiej ATEX. Na czym polegają jej rozwiązania, które stosuje się również w modelach marki Hytera?

Czym charakteryzują się radiotelefony Hytera?

Hytera jest chińską firmą, która specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnego sprzętu oraz rozwiązań radiokomunikacyjnych na całym świecie. Ponad 10% swoich rocznych przychodów przeznacza na dalsze prace rozwojowe, dzięki czemu stale angażuje się w produkcję innowacyjnych urządzeń. Obecnie odchodzi od wytwarzania produktów w technologii analogowej na rzecz cyfrowej.

Seria urządzeń marki Hytera jest zgodna ze standardami DMR, TETRA oraz PDT i charakteryzuje się małą wagą, ciekawym wzornictwem, ekonomicznymi akumulatorami, intuicyjną obsługą, możliwością zaprogramowania 32 kanałów (po 16 analogowych i cyfrowych), a także brakiem wymogu posiadania licencji. Hytera produkuje również iskrobezpieczne radiotelefony ATEX, które mają szereg zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo użytkownika w strefie wybuchowej.

Czym jest ATEX?

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki wyroby, które przeznaczone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, powinny spełniać pewne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczone w dyrektywie ATEX. Do każdego takiego wyrobu należy zastosować procedury oceny zgodności, które obejmują dwa aspekty – projekt oraz fazę produkcji wyrobu, czyli ocenę jego konstrukcji i zgodność wyrobu z typem weryfikowanym podczas oceny konstrukcji.

Poziom zabezpieczeń, a także związane z nim procedury oceny są zależne od poziomu zagrożenia i środowiska, w jakim dany produkt będzie użytkowany. Pokazuje to specjalna tabela, w której zestawione są dwie grupy:

  • Urządzenia grupy I – przeznaczone do użytku w podziemnych częściach kopalń oraz w ich instalacjach powierzchownych, które są zagrożone występowaniem metanu i pyłu węglowego.
  • Urządzenia grupy II – użytkowane w innych niż wyrobiska górnicze miejscach, które są zagrożone występowaniem atmosfer wybuchowych.

Grupy są z kolei podzielone na kategorie obrazujące poziom zabezpieczenia, a także możliwości pracy w danej strefie, np. w strefie zagrożenia wybuchem lub pożarem (Ex) mogą pracować jedynie urządzenia kategorii M1 znajdujące się w grupie I – wyjaśnia ekspert z firmy AZSTUDIO – dostawcy urządzeń łączności radiowej, w tym radiotelefonów marki Hytera.