Pomiary termowizyjne w zastosowaniu przemysłowym

Pomiary termowizyjne przeprowadzane w branży przemysłowej pozwalają w porę uchwycić niebezpieczne awarie oraz zlokalizować wadliwe elementy maszyn, a następnie dokonać ich skutecznej i szybkiej naprawy. Dzięki nim zaoszczędzimy na kosztach awarii, gdyż regularnie przeprowadzane, eliminują przestoje maszyn. Gdzie są szczególnie istotne i jak się je przeprowadza?

pomiary-termowizyjne

Omawiane pomiary są szczególnie istotne w gałęziach przemysłu, w których temperatura odgrywa ważną rolę, decydując zarówno o prawidłowości przebiegu produkcji, jakości wyrobu finalnego, a także bezpieczeństwie pracy. Będzie to zatem przede wszystkim hutnictwo, branża cementowa, rafineryjna, petrochemiczna oraz szklarska. Dzięki pomiarom termowizyjnym, będziemy w stanie wykryć nawet niewielkie anomalie temperaturowe, świadczące o nieprawidłowej pracy maszyn. Sprawdźmy, jak przeprowadza się pomiary.

Kamery termowizyjne

Omawiane pomiary przeprowadza się za pomocą kamer termowizyjnych. Służą one do rejestracji oraz wizualizacji temperatury na powierzchniach obiektów. Przetwarzają promieniowanie podczerwone, emitowane lub odbite przez te obiekty, na sygnał elektryczny, a następnie na obraz, oglądany na monitorze. Kamery termowizyjne to wszechstronne urządzenia, umożliwiające okresowe badanie instalacji elektroenergetycznych oraz sieci przesyłowych, izolacji termicznej rurociągów oraz chłodni przemysłowych. Dzięki nim wykryjemy usterki maszyn i urządzeń, obsługujących linie produkcyjne, będziemy mogli monitorować temperaturę, a także środowisko.

Niezbędne w przemyśle

Pomiarów termowizyjnych najczęściej dokonuje się w przemyśle, związanym z produkcją tworzyw sztucznych, gdyż właśnie tam temperatura jest jednym z kluczowych parametrów, które przesądzają o jakości wyrobu. Pomiary te są bezdotykowe i sprawdzają się zwłaszcza podczas procesu termoforowania, w którym najważniejsze jest zapewnienie stałej temperatury, aby uniknąć pęknięć oraz niekontrolowanego spalania niektórych elementów. Niektóre modele omawianych urządzeń zostały połączone z systemami ogrzewania oraz chłodzenia, a także z układami automatyki, co pozwala na automatyczną kontrolę parametrów procesu produkcji. Najlepiej zlecić takie pomiary doświadczonej firmie, jaką jest przedsiębiorstwo usługowe Pia-Zap, działające na polskim rynku od ponad osiemdziesięciu lat i specjalizujące się także w automatyce przemysłowej.

Co ciekawe, pomiary termowizyjne są przeprowadzane także w przemyśle medycznym, podczas sterylizacji medycznych opakowań. Bezpieczeństwo przechowywanych szczepionek oraz leków zależy bowiem w dużej mierze od odpowiedniej temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia lub zmiany właściwości fizycznych.