Odnawialne źródła energii – szanse i wyzwania

Odnawialne źródła energii czyli w skrócie OZE są rozwiązaniem współczesnych problemów z zaopatrzeniem naszej planety w potrzebną energię. Paliwa kopalne bowiem ulegają wyczerpaniu, ponadto ich negatywny wpływ na środowisko jest tak duży, że poszukiwanie alternatywnych źródeł prądu czy ogrzewania jest coraz bardziej wskazane. Jakie szanse i wyzwania stoją przed odnawialnymi źródłami energii?

Konieczność zastępowania tradycyjnych źródeł energii odnawialnymi jest obecnie niepodważalna. Należy natomiast odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania. Jakie szanse, a jakie wzywania stoją przed alternatywnymi źródłami energii?

Szanse

Odnawialne źródła energii to przede wszystkim szansa dla naszej planety na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Przekłada się to nie tylko na zdrowie mieszkańców miast, którzy nie będę musieli już wdychać szkodliwego smogu, lecz także na niwelację zmian klimatycznych, zagrażających naszej planecie. Globalne ocieplenie bowiem, o którym od lat alarmują ekolodzy, jest w dużej mierze wynikiem emisji do atmosfery szkodliwych gazów, pochodzących z paliw kopalnianych.

Tymczasem takie technologie jak fotowoltika, farmy wiatrowe czy geotermia  nie tylko wytwarzają szkodliwych spalin, zawierających tlenek siarki, lecz także ich eksploatacja nie wymaga nadmiernej ingerencji w krajobraz.

Odnawialne źródła energii są także szansą na ograniczenie wydobycia paliw kopalnianych, które według naukowców ulegają powolnemu wyczerpywaniu się. Dlatego sięgajmy po alternatywne źródła energii i zwracajmy się do takich firm jak firma EMU, specjalizujących się w dostarczaniu kompletnych systemów zasilania w energię elektryczną, która jest pozyskiwana ze słońca.

 Wyzwania

Jednak odnawialne źródła energii to nie tylko szanse, ale także poważne wyzwania.

Pierwszym będzie odejście polskiej gospodarki od węgla, na którym jest oparta. Wiąże się to z koniecznością przekształceń infrastrukturalnych, gospodarczych, wdrożenia nowych technologii, zastosowania nowatorskich rozwiązań.

Ponadto odejście polskiej gospodarki od węgla wymusza także zmiany w strukturze zatrudnienia; kopalnie bowiem i administracja z nimi związana jest miejscem zatrudnienia stek tysięcy osób.

Inne wyzwania do konieczność dostosowania infrastruktury energetycznej do odnawialnych źródeł energii i, co być może najtrudniejsze, przekonanie do nich społeczeństw oraz uświadomienie im, że odejście od węgla i oparcie się na farmach wiatrowych czy fotowoltaice stanowi jedyny ratunek dla naszej planety.