Jak dobrać pomieszczenie na serwerownię?

Na dyskach serwerów zgromadzonych w serwerowniach przechowywane są dane dotyczące najważniejszych obszarów działania przedsiębiorstwa. Konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie, gdyż ich utrata bądź problem z dostępnością mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych, ale też wizerunkowych. Jednym z elementów mających wpływ na ich bezpieczeństwo jest miejsce, które będzie pełniło funkcję serwerowni.

Czym powinno wyróżniać się pomieszczenie serwerowni?

Planując odpowiednie pomieszczenie na serwerownię, należy przeanalizować możliwość spełnienia narzuconych wymagań. Przede wszystkim wnętrze, w którym znajdą się serwery, musi być przygotowane na obsługę sprzętu IT o wysokiej gęstości mocy. Dodatkowo właściciel ma obowiązek zabezpieczyć je przed podsłuchem elektromagnetycznym.

W celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa odporność ogniowa ścian i pomieszczenia technicznego powinna wynosić min. 90 minut. Co więcej, drzwi główne, jak i do obszaru technicznego muszą mieć odporność pożarową EI 90. Miejsce to nie może mieć okien, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych.

Ważną rolę pełni także wysokość pomieszczenia, która powinna umożliwić swobodny montaż szaf o wysokości 42U. Istotnym elementem jest również zadbanie o podłogę techniczną, którą wykonuje się z pełnych płyt i przystosowuje do montażu przepustów kablowych. Wybrane miejsce musi być także ulokowane w odpowiedniej strefie, niedostępnej dla osób postronnych. Szafy umieszczone w jego wnętrzu powinny być umieszczone w box’ach, w układzie zamkniętym.

Jakie zabezpieczyć pomieszczenie?

Jak potwierdza ekspert z firmy Serwerownie.com.pl, serwerownia wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jednym z jego skuteczniejszych elementów jest kontrola dostępu. System ten zapewnia wejście tylko osobom upoważnionym. Oznacza to, że otwarcie drzwi wymaga autoryzacji. Zalecane jest połączenie dwóch elementów zabezpieczających, np. otwierania drzwi kartą zbliżeniową i autoryzacji kodem PIN. Montaż takiego systemu wymaga oczywiście zapewnienia mu nadzoru, który pozwoli wykryć nieprawidłowości takie jak niedomknięte drzwi czy ich forsowanie. Ważne, by każde wejście było odnotowywane w rejestrze.

Obowiązkowym elementem zabezpieczającym jest także system monitoringu wizyjnego. Umożliwia on stały podgląd pomieszczenia i pozwala odtworzyć obraz z zaistniałych zdarzeń. Umożliwia nie tylko wykrycie intruzów, ale też monitorowanie czynności osób przebywających na jego terenie. Czas archiwizacji nagrań powinien wynosić minimum 30 dni i być dostępny jedynie dla uprawnionych osób.